Verslag Buurttuintour Midden

6 juni 2019

WijkGroenploeg – Buurttuinentour We lopen langs verschillende groene initiatieven in zelfbeheer in het zuidelijke gedeelte van het Oude Westen.

Het doel is om samen de initiatieven te bekijken, wensen en behoeften (al dan niet aangaande deskundigheidsbevordering) te inventariseren en elkaar te adviseren over noodzakelijk onderhoud. Zo vergroten we de kennis op het gebied van tuinieren en willen we de samenwerking tussen de verschillende initiatieven en bewoners(groepen) verbeteren. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over het uitwisselen en aankopen van planten en gereedschap en plannen we eventueel gezamenlijk werk in en werken we aan een onderhoudskalender.
Iedereen die mee wil lopen is welkom bij de Wijkgroenploeg. Naast initiatiefnemers van groene projecten lopen ook individuele bewoners mee die geïnteresseerd zijn in groen, Wolbert van Dijk (die verschillende initiatieven in de wijk heeft ontworpen) en iemand van Verheij integrale groenzorg. Verder zijn uitgenodigd Woonstad, Gemeente, Waterschap en WaterSensitive Rotterdam.Heb je vragen of opmerkingen neem dan contact op met Petra van den Berg.
Na deze buurttuinentour Zuid lopen we in het najaar een twee ronde van de buurttuinentour in NOORD, MIDDEN en ZUID: • september, oktober en november. Naast deze buurttuinentour wordt er gekeken of er thema bijeenkomsten gehouden kunnen worden voor de hele wijk en onderhoudsmomenten voor enkele tuinen.
Contactpersoon: Petra van den Berg, Aktiegroep Oude Westen, 010 4361700, petra@aktiegroepoudewesten.nl Tot woensdagavond 19 juni 18.30 uur in de Tuindersstraat