Wijkpark deels weer open voor de wijk

8 mei 2020

De regels voor openstelling en gebruik van het wijkpark

De openstelling is uitsluitend bedoeld ten behoeve van activiteiten georganiseerd door de volgende maatschappelijke organisaties: Aktiegroep het Oude Westen, Vrijwilligers Wijkpark, WMO Radar, TOS, MEION, Milton Dorder, Khalid Chennouf (Oude Westen GYM)

-Er wordt toegangscontrole uitgevoerd bij het toegangshek aan de zijde Gaffeldwarsstraat.
-Alle regels van de noodverordening worden strikt nageleefd.
-Kinderen tot 12 jaar kunnen in groepsverband zonder restricties onder begeleiding van vrijwilligerssporten en spelen.
-Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen in groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers sporten en spelen met inachtneming van 1,5 meter afstand (richtlijn NOC/NSF).
-Ouderen en vaders / moeders met kleine kinderen kunnen een wandeling maken.  Zij vormen geen groepen van meer dan 2 personen (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar).
-Tijdens de sport- en spelactiviteiten van de kinderen is het de bedoeling dat alleen de vrijwilligers
deze kinderen begeleiden.
-De ouders blijven buiten het park en kunnen hun kinderen na afloop van de activiteit weer ophalen aan de zijde van de Gaffeldwarsstraat.
-Overig recreatief verblijf wordt niet toegestaan!