Redactie Buurtkrant

De Buurtkrant

De Buurtkrant bestaat al ruim 40 jaar, komt 10 keer per jaar uit en biedt informatie uit en over de buurt vanuit het perspectief van bewoners. Reportages over leuke initiatieven en evenementen, portretten van bijzondere mensen, voorstellen voor een activiteit of een aanpak, en als dat nodig is kritische stukken over het beleid van Woonstad, de gebiedscommissie en de Gemeente. Vaste rubrieken zijn:

  • van de straat geplukt: een portret van een bewoner
  • verborgen bedrijvigheid, een portret van een ondernemer zonder etalage
  • de geschiedenis van het Ouwe Westen in Duizend Voorwerpen
  • tip van tante Aziza en (ongeregeld) ’t Kan ook Anders.

De achterpagina wordt ter beschikking gesteld aan iemand die over een langere periode wil schrijven over een speciale kant van het Oude Westen. Na de culturele nachtelijke rafelranden (André Hart) en het groen (Anna Penta), zijn dat nu de ontmoetingsplekken in de wijk (Madelon Stoele). Pagina 4, 5 en de helft van 6 hebben we verhuurd aan instellingen in de buurt. Met dat geld, plus nog wat geld van de gemeente, kunnen we de drukker en de vormgever betalen. Verder gebeurt alles op vrijwillige basis, dus onbetaald.

Buurtkrant online

In het media-archief vind je alle buurtkranten vanaf 1970.

De redactie

Het redactiewerk: Heleen van der Linden (de verhuurpagina’s), Rob van der Meulen, Marianne Maaskant, Piet Slijkerman Elske Zwart, Simone Zebeda  en Joke van der Zwaard. De interviewende/schrijvende vaste medewerkers: Anne Bode, Mariette Groot, Corrie Kreuk en Karin Vosters. De fotografen: Marianne Maaskant e.a.

De Buurtkrant heeft een oplage van 5000 en wordt huis aan huis verspreid en in stapeltjes op diverse publieke binnenplekken gelegd.

De verspreiding loopt via  vrijwilligers die soms 1 of meerdere straten bezorgen.

Mensen met (ideeën voor) een stuk in de Buurtkrant, kunnen mailen naar buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl