Somalische Zelfhulp

Op 11 juni 2015 is het spreekuur voor Somaliërs afgesloten met een leerzame en leuke bijeenkomst. Middels een quiz is de kennis van de bezoekers getest en iedereen heeft een certificaat ontvangen. In de afgelopen vier jaren dat het spreekuur er was is het vooral gericht geweest op het zelfredzaam maken van de bezoekers.

Het spreekuur is dus gestopt, maar wel kan iedere Somaliër uit het Oude Westen nog steeds terecht bij de zelfhulpgroep. De bedoeling is dat er gezamenlijk bekeken wordt hoe het probleem op te lossen, brieven worden gelezen en besproken, hulp geboden waar nodig is bij bv. een lastig telefoongesprek. Indien nodig wordt er doorverwezen naar de Vraagwijzer.

De zelfhulpgroep komt bijeen in grote zaal van de Aktiegroep op donderdag van 10 tot 12 uur.