Wie zijn wij?

logoheader_HWK

De Huiswerkklas Oude Westen werkt met twee beroepskrachten: Ilina Fernandes en Deniz Demir. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij zorgen ervoor dat de leerlingen die dat nodig hebben ondersteuning krijgen van een vrijwilliger die goed op de hoogte is van het vakgebied. En zij organiseren samen met vrijwilligers ook andere activiteiten zoals uitjes voor leerlingen in de vakantieperiodes.

Daarnaast heeft de Huiswerkklas een stuurgroep die bestaat uit Kresten Reniers en Christof Wielemaker (voorzitters), Jeroen Visser (secretaris), Kresten Reniers (penningmeester) en Mustafa Emili (lid). De stuurgroep stippelt samen met de beroepskrachten het beleid uit. Ieder schooljaar is er een Activiteitenplan met aandachtspunten. Ook is de stuurgroep er verantwoordelijk voor dat er een financiering komt voor de activiteiten van de Huiswerkklas.