Duurzaam algemeen

Energie-Zonnepanelen-groen- Hergebruik

De laatste tijd maakt de Aktiegroep veel energie los rond het thema duurzaamheid. Samen met bewoners, experts en partners wordt aan verduurzaming van de wijk gewerkt, bijvoorbeeld door de wijk te vergroenen en energiebesparing te stimuleren. Dat trekt nieuwe bewoners aan en werkt verbindend. Zo gaan fysieke en sociale verduurzaming hand in hand.

De komende jaren wil de Aktiegroep verder werken aan de duurzaamheidsthema’s groen, energie en hergebruik. Dit wil zij blijven doen vanuit haar pand als ‘duurzame poort’ samen met experts en partners.