Aktiegroep oude westen: geen zinnig mens kan zonder!

De nieuwe Hiero is weer uit!

22 mei 2020

De Hiero is weer uit deze kun je vinden door op ons media-archief de klikken!

Lees meer

Wijkpark deels weer open voor de wijk

8 mei 2020

De openstelling is uitsluitend bedoeld ten behoeve van activiteiten georganiseerd door de volgende maatschappelijke organisaties: Aktiegroep het Oude Westen, Vrijwilligers Wijkpark, WMO Radar, TOS, MEION, Milton Dorder, Khalid Chennouf (Oude Westen GYM)
-Er wordt toegangscontrole uitgevoerd bij het toegangshek aan de zijde Gaffeldwarsstraat.
-Alle regels van de noodverordening worden strikt nageleefd.
-Kinderen tot 12 jaar kunnen in groepsverband zonder restricties onder begeleiding van vrijwilligerssporten en spelen.
-Jongeren tussen 12 en 18 jaar kunnen in groepsverband onder begeleiding van vrijwilligers sporten en spelen met inachtneming van 1,5 meter afstand (richtlijn NOC/NSF).
-Ouderen en vaders / moeders met kleine kinderen kunnen een wandeling maken. Zij vormen geen groepen van meer dan 2 personen (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar).
-Tijdens de sport- en spelactiviteiten van de kinderen is het de bedoeling dat alleen de vrijwilligers
deze kinderen begeleiden.
-De ouders blijven buiten het park en kunnen hun kinderen na afloop van de activiteit weer ophalen aan de zijde van de Gaffeldwarsstraat.
-Overig recreatief verblijf wordt niet toegestaan!

Lees meer

Onderzoek naar het ‘vermarkten’ van toerisme op de West Kruiskade

4 mei 2020

Rozilda Varela is een student Tourism Management aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam. Momenteel is zij bezig haar afstudeeronderzoek.

In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Hogeschool Inholland doet zij een verkennend onderzoek waarbij het doel is om aanbevelingen te formuleren om door middel van immaterieel erfgoed de West-Kruiskade toeristisch te vermarkten.

De lokale bevolking is bij het toeristisch ontwikkelen van de West-Kruiskade ook een stakeholder en is het belangrijk om hun belangen daarin te behartigen. Toerisme kan bijvoorbeeld de leefbaarheid in de wijk aantasten. Omdat Aktiegroep Oude Westen zich samen met de bewoners in zet in de wijk en straat, wil ik graag een aantal interview vragen delen, zodat zij met betrekking tot dit onderwerp een beeld krijgt wat de belangen, wensen, behoefte, de kansen en de uitdagingen zijn.

Je kunt de onderzoeksvragen kun je beantwoorden door op de onderstaande link te klikken.

Lees meer

Buurttuintour 21 april 2020

24 april 2020

De Aktiegroep organiseert regelmatig een buurttuintour. Met een groep geïnteresseerde (gevel)tuinliefhebbers gaan we de wijk om tuinen van de andere bewoners te bekijken, inspiratie op te doen en tips te geven aan bewoners die niet zulke groene handen hebben. Afgelopen dinsdag heeft de werkgroep zaad-pakketjes in elkaar gezet en deze in de wijk bij 42 bewoners rondgebracht.
Heb je ook interesse om een keer mee te lopen (rekening houdend met de RIVM richtlijnen) meld je dan aan bij info@aktiegroepoudewesten.nl / Petra@aktiegroepoudewesten.nl

Lees meer

Bewoners woonblok Coolsedwarsstraat/ Weena maken binnenplaats schoon

24 april 2020

Bewoners uit het blok Coolsedwarsstraat /Weena slaan de handen in één en maken het gezamenlijke
binnenplaatsje helemaal schoon! De grote trekkers hierin zijn Rakia & Marion! Hart voor je omgeving en hart voor de buren. Zie hier de voor & na foto's.

Lees meer

Mondkapjes van Rosa uit de Nieuwe Gaffel

10 april 2020

Er zij heel veel initiatieven rondom het maken van mondkapjes. Ook Rosa is in De Nieuwe Gaffel druk bezig om deze te vervaardigen. Niet alle mondkapjes die de initiatiefnemers maken zijn helemaal veilig. Hoe goed de initiatieven ook bedoeld zijn. Eigenlijk is het gebruik van het kapje zinvol als je zelf niemand wilt besmetten. Het moet heel goed afsluiten en dubbele stof en daartussen een filter. Als je de hele voorwaarde leest dan is het nog knap lastig om goed beschermt te zijn. Als je een mondkapje ontvangt van Rosa, dan krijg je daar ook een instructie bij. De is hier ook te lezen.

Lees meer
Meer nieuws

Denk met ons mee

Waar gebruikt u de website van de Aktiegroep voor?

Bekijk resultaten

Onze plannen

Buiten onze doorlopende activiteiten organiseren wij ook een aantal leuke eenmalige activiteiten. Iedereen is altijd welkom om hier gezellig aan mee te doen.