Wijkpark

Aan de West-Kruiskade ligt een groene rustplek middenin de drukke Rotterdamse binnenstad: het Wijkpark Oude Westen. Er zijn ook ingangen in de Gouvernestraat: vanuit de Gouvernedwarsstraat en de Gaffeldwarsstraat.

In het wijkpark vind je – naast de vele bomen en struiken, de bankjes, het grote sportveld, de speeltoestellen voor kleine kinderen en de jeu-de-boulesbaan ook nog een dierenhof en een wijktuin.

Rondom het wijkpark zijn veel wijkbewoners in werkgroepen en projecten actief

Wijktuin

Achter in het wijkpark, tegen de tuinen van de Westersingel aan, ligt achter een zwart hek, een oase van schoonheid en rust: de Wijktuin Oude Westen. In de tuin kunnen alle bewoners uit de buurt even tot rust komen, maar ook bezoekers van verder weg zijn welkom.

De tuin bestaat uit bloemperken, een vijver, een moestuin, een rotstuin, een pluktuin en een terras. In de wijktuin staan ook 2 bijenkasten. Daarnaast is er een zelfgemaakt bijen-/insectenhotel voor solitaire bijtjes, zweefvliegen etc. In de vijver zwemmen geen vissen, maar er wonen wel  roodwangschildpadden. Door de tuin heen springen bruine kikkers rond, en er zijn veel vogels te vinden.

De tuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Bijna dagelijks wordt er enkele uren getuinierd, en regelmatig is er gezamenlijke tuinwerkdag.

In de tuin is ook een uitleendepot met tuingereedschap, dat geleend kan worden door buurtbewoners voor hun tuinwerk, of bijvoorbeeld bij Opzoomeracties.

Bezoekers zijn welkom als het hek openstaat.

In de wijktuin zijn meer dan 10 vrijwilligers actief.

Werkgroep wijkpark

Vanaf de ideeënvorming en de aanleg van het Wijkpark (1983) is een bewonerswerkgroep actief rond het park. Zij zijn altijd nauw betrokken gebleven bij het beheer van het park. Door het organiseren van de projecten Wijktuin, Dierenhof en educatieve activiteiten, maar ook door een “waakhondfunctie” uit te oefenen op het gebruik van het wijkpark. Daarbij hanteren zij een aantal uitgangspunten voor het gebruik van het park:

  • Het park is beschikbaar voor alle wijkbewoners, geen leeftijds- of bevolkingsgroep kan het park claimen
  • Het park is geen evenemententerrein; activiteiten moeten aansluiten bij de parksfeer
  • Het park is een Wijkpark, voor gebruik door en voor buurtbewoners, waar anderen natuurlijk ook welkom zijn.

De werkgroep volgt ontwikkelingen rondom het park en reageert daarop waar nodig.

De werkgroep organiseert samen met de netwerkambtenaar van de gemeente een maandelijks Beheeroverleg Wijkpark.

Werkgroep kabouterpad

Voor de Coronaperiode vonden in de tuin regelmatig activiteiten plaats voor de kinderen van de  basisscholen en de peuterspeelzalen. Het Kabouterpad is een van de programma’s voor de kleuters. Via opdrachtjes komen ze van alles te weten over planten, bloemen en diertjes in de tuin.

Andere voorbeelden zijn Vogels Voeren, Bijenlessen, Waterdiertjes, Oogstpad.

Regelmatig waren er ook buitenschoolse kinderactiviteiten. Vanwege de Coronamaatregelen hebben deze in de afgelopen 2 jaar stilgelegen, maar hopelijk kunnen ze in de toekomst weer opgepakt worden.

Vrijwilligers zijn bij alle werkgroepen en projecten welkom!

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Wilma Kruger via: wilma.kruger@gmail.com