Welkomstproject

Wat is het welkomstproject?

Het Welkomstproject Oude Westen is in 1996 gestart als samenwerkingsproject tussen de Aktiegroep Het Oude Westen en Woonstad Rotterdam. Vrijwilligers die veel over de wijk kunnen vertellen wijzen nieuwe bewoners de weg in deze bijzondere en actieve wijk in het centrum van Rotterdam.

Werkwijze

I.v.m. de privacyregels mag Woonstad ons geen adressen meer geven van nieuwe bewoners. Daarom gaan we zelf actief opzoek naar nieuwe bewoners. Dit doen we door bewoners aan te schrijven die op adressen wonen die zijn geadverteerd op Woonnet Rijnmond of Funda. Ook plaatsen we regelmatig een stukje in de Buurtkrant of vragen we aan instanties die met nieuwkomers contact hebben of ze reclame voor het Welkomstproject willen maken.

Twee keer per jaar informeren we d.m.v. een brief en een stuk in de Buurtkrant nieuwe bewoners over de activiteiten van het Welkomstproject. Dit kan een bezoek aan huis of bij de Aktiegroep zijn en/of een wandeling door de wijk.

Nieuwe bewoners krijgen naast mondelinge informatie ook een map met allerlei informatie over de wijk en een bloemetje. Vragen die nieuwe bewoners over het Oude Westen hebben kunnen direct worden beantwoord of worden uitgezocht.

Zo weten nieuwe bewoners op een snelle manier hun weg te vinden in het Oude Westen. Hierdoor gaan ze vaak sneller deelnemen aan activiteiten in de wijk en zetten zich in voor een van de vele initiatieven in de wijk.

Financiering

Voor de financiering van dit project wordt elk jaar een bewonersinitiatief aangevraagd bij de Gebiedscommissie Centrum.

Vrijwillgers

Bij dit project zijn op dit moment 5 vrijwilligers actief: Shanaz, Samira, Najat, Rob en Rudolf.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Aktiegroep.