Redactie Hiero

De Hiero

De Hiero is een informatieblad van de Aktiegroep in de vorm van een nieuwsbrief. Deze is bedoeld voor de vrijwilligers en professionals die zich betrokken voelen bij de Aktiegroep.
Maar ook oud bewoners vinden het leuk om zo op de hoogte te blijven van hun oude woonomgeving.

Verschijning

De Hiero verschijnt 10 a 11 keer per jaar halverwege de maand, tussen de verschijningstijden van de Buurtkrant door.
De informatie is meer Aktiegroep gericht, maar ook wijkinformatie kan er in.
Door de kortere  tijd die voor het samenstellen nodig is kan er op het laatste moment vaak nog ‘hot’ nieuws mee.
De oplage is 450 stuks op papier + verzending per E-mail.

Hiero online

In het media-archief vind je alle Hiero’s vanaf 2013.

Redactie

Iedereen kan stukjes (niet al te groot) insturen over activiteiten die nog komen of al geweest zijn.
Het samenstellen van de Hiero gebeurd door Annelies de Weerd.
Het redactieadres is: hiero@aktiegroepoudewesten.nl