Over ons

Wie zijn wij?

Het begon ruim 50 jaar geleden met het tegenhouden van grootschalige
plannen voor sloop van de stadswijk het Oude Westen in Rotterdam.
Sinds die tijd werken vele buurtbewoners vanuit de Aktiegroep op allerlei
manieren aan verbetering van hun wijk.
De Aktiegroep het Oude Westen is een organisatie voor, door en van bewoners.
Gevestigd in een pand midden in de wijk, waar bewoners gemakkelijk binnenlopen
met een vraag, zorg of idee. Bewoners komen elkaar daar tegen en zetten zich in voor
een sociaal duurzame wijk voor iedereen. Denk aan zaken als betaalbaar wonen,
elkaar helpen bij het invullen van moeilijke formulieren, het vergroenen van straten
en daken, hergebruik van spullen, collectieve zonnedaken en bewustwording rondom
energiegebruik.
Het succes van de afgelopen 50 jaar én de toekomstplannen maken van de Aktiegroep
het Oude Westen een waar Rotterdams ‘sociaal monument’ en zijn we opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.

Zie hier de nieuwe folder

 

 

Waar draagt de Aktiegroep aan bij?

Veel bewoners kunnen hun talenten zinvol inzetten, hun vaardigheden en kwaliteiten
versterken en ervaren dat zij ‘ergens bij horen’. Bewoners zijn mede producent
van de sociale verduurzaming van hun wijk en dragen bij aan bewustwording,
draagvlak en concrete resultaten. Er vinden vele concrete verbeteringen en positieve
ontwikkelingen in de wijk plaats. Enkele voorbeelden:
• Een grote toename van het aantal groene straten waar naast het verbeteren van
sociale contacten ook de biodiversiteit en de klimaatadaptatie toeneemt;
• Een groen Wijkpark met een groep ‘Vrienden van het Wijkpark’ die zeer betrokken
zijn bij het onderhoud en de veiligheid;
• Een prachtige Wijktuin en een leuk Dierenhof die al vanaf 1987 door bewoners
worden onderhouden;
• Het tegengaan van energiearmoede dankzij de inzet van de energiecoaches van de
Aktiegroep;
• Een collectief zonnedak waar ook mensen met een smalle beurs aan deel kunnen
nemen.
Er is een actief, aanspreekbaar, benaderbaar, betrokken en groeiend
bewonersnetwerk. Steeds meer bewoners leren elkaar kennen en weten elkaar te
vinden als er bijvoorbeeld een probleem in de wijk is. Nieuwe bewoners die graag iets
willen doen in hun nieuwe wijk, vinden snel aansluiting en voelen zich welkom. Als
bewoners nieuwe initiatieven willen opzetten in het Oude Westen, kunnen zij dankzij
De Aktiegroep en het grote bestaande netwerk, snel ‘een haakje’ vinden en van start
gaan.
Bewoners die zich (willen) inzetten voor verbeteringen in de wijk ontmoeten elkaar bij
de Aktiegroep. Daarmee is de Aktiegroep ook een broedplaats voor bewonersinitiatief.
De Aktiegroep is voor veel partijen een ingang naar verschillende mensen die in de
wijk wonen of werken. Er ontstaan vitale coalities tussen bewoners, gemeentelijke
diensten, studenten, onderzoeksbureaus en andere instellingen. Samen wordt
gewerkt aan verbetering en sociale verduurzaming van de wijk.

Succesfactoren van de Aktiegroep

Wat maakt de manier van werken van de Aktiegroep succesvol? De Aktiegroep het
Oude Westen heeft:
• Een groot en gevarieerd bewonersnetwerk;
• Veel kennis over de wijk: over de gebouwde omgeving, de organisaties die in de
wijk actief zijn en de bewoners die er wonen;
• Goede voelsprieten in de wijk en goede aansluiting bij wat er leeft en speelt;
grote maatschappelijke kwesties die een weerslag in de wijk hebben zoals de
opwarming van de aarde worden bij de Aktiegroep praktisch opgepakt;
• Veel vertrouwen bij bewoners, dankzij een langdurige inzet;
• Een ‘lange adem; er is tijd en ruimte om dromen voor elkaar te krijgen. Zo werken
bewoners en de gemeente bijvoorbeeld al vele jaren samen om – stap voor stapde wijk te vergroenen;
• Eigen nieuwsvoorzieningen waaronder een goed gelezen Buurtkrant die al
meer dan 50 jaar huis-aan-huis wordt verspreid. Ook heeft de Aktiegroep een
actuele website, een nieuwsbrief voor alle actieve bewoners en een eigen
Facebookpagina;
• Professionals die zorgen voor continuïteit, verbinding en de
eindverantwoordelijkheid hebben. Zij maken mogelijk dat een grote groep
vrijwilligers meedoet, bijdraagt en ontwikkelt.
• Ruimte voor ontmoetingen. De Aktiegroep organiseert regelmatig
wijkbijeenkomsten waar bewoners, experts en professionals elkaar ontmoeten
en nieuwe ideeën ontstaan. Voorbeelden zijn het Groennetwerk waar zo’n
75 bewoners en professionals bij zijn aangesloten, en het maandelijkse
actualiteitenoverleg waar onder andere nieuwe initiatieven, organisaties en
nieuwe ambtenaren die in de wijk actief zijn, worden voorgesteld.
• Een verbindend netwerk van wijkbewoners en professionals, opgebouwd dankzij
langdurig, structureel en blijvend contact. Als er een probleem in de wijk is,
kunnen professionals via de Aktiegroep snel contact leggen met bewoners uit de
wijk en kan er – indien nodig- op urgente onderwerpen snel gehandeld worden.
• Een fysieke plek midden in de wijk waar bewoners makkelijk binnen kunnen
lopen, waar naar hen wordt geluisterd, zij informatie over de wijk kunnen krijgen
en in contact kunnen komen met andere wijkbewoners. Deze ontmoetingsplek
wordt voornamelijk gerund door vrijwilligers: van het kopen van de koffie tot het
onderhouden van het computernetwerk.

De Aktiegroep het Oude Westen is een organisatie voor, door en van bewoners.

Wilt u het mee mogelijk maken dat de Aktiegroep het Oude Westen haar werk nog vele jaren
voort kan zetten? Bijvoorbeeld door de organisatie vrijwillig te versterken en/ of vriend te
worden van de Aktiegroep? Wij maken graag kennis met u.
Ook organisaties, fondsen, sponsoren en opdrachtgevers ontmoeten wij graag. Want met de
(financiële) inzet van vele verschillende mensen en organisaties kan de Aktiegroep het Oude
Westen blijven bestaan.
Wilt u meedenken en meedoen? Laat het ons weten via info@aktiegroepoudewesten.nl of
loop binnen bij de Aktiegroep, Gaffelstraat 1-3 of bel naar 010 436 1700.