Over ons

Wie zijn wij?

Het begon ruim 50 jaar geleden met het tegenhouden van grootschalige
plannen voor sloop van de stadswijk het Oude Westen in Rotterdam.
Sinds die tijd werken de buurtbewoners vanuit de Aktiegroep op allerlei
manieren aan een leefbare wijk. Daarom is de Aktiegroep het Oude Westen een organisatie voor, door en van bewoners. Gevestigd in een pand midden in de wijk, waar bewoners gemakkelijk binnenlopen met een vraag, zorg of idee.

Bewoners ontmoeten elkaar op het Wijkplein en gaan samen dingen doen. Betaalbaar wonen, elkaar helpen bij het invullen van moeilijke formulieren, het vergroenen van straten en daken, hergebruik van spullen, collectieve zonnedaken en bewustwording rondom
energiegebruik zijn hiervan voorbeelden.

Het succes van de afgelopen 50 jaar én de toekomstplannen maken van Aktiegroep Het Oude Westen een waar Rotterdams ‘sociaal monument’ en zijn we opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.

Waar draagt de Aktiegroep aan bij?

Bewoners zetten hun talenten zinvol in. Ze zijn betrokken bij tal van activiteiten en initiatieven.

Enkele resultaten:

 • De realisatie van een groot aantal groene straten en een actief groen netwerk.
 • Meer contact tussen een diversiteit van bewoners.
 • Meer oog en en begrip voor de gevolgen van klimaatverandering voor de stad.
 • Er is een werkplaats duurzaam. Met een werkplaats Textiel, Repair Café en dialoog-lezingen.
 • Het tegengaan van energiearmoede dankzij de inzet van de energiecoaches.
 • Een collectief zonnedak waar ook mensen met een smalle beurs aan deelnemen.
 • Het Ruilpunt is een plek waar je zonder geld diensten en spullen kunt ruilen.
 • Vanaf 1987 is er een groen Wijkpark met een prachtige Wijktuin en een leuke Dierenhof, waar veel activiteiten worden georganiseerd. Allemaal onderhouden door enthousiaste vrijwilligers.

Sinds jaar en dag is er een actief en betrokken bewonersnetwerk. Bewoners weten elkaar te vinden, nieuwe bewoners vinden snel aansluiting en voelen zich welkom. Bij nieuwe activiteiten is het netwerk van belang omdat je snel andere bewoners vindt die mee willen doen.

De Aktiegroep vormt hiermee een broedplaats voor bewoners die iets willen ondernemen. Voor veel partijen is zij een ingang naar verschillende mensen in de wijk.
Zo ontstaan vitale coalities tussen bewoners, organisaties in de wijk, gemeentelijke diensten, studenten, universiteiten, Hoge Scholen en onderzoeksbureaus.

Succesfactoren van de Aktiegroep

Wat maakt de manier van werken van de Aktiegroep succesvol?

Zij heeft:

 • Een eigen pand in de wijk waar bewoners makkelijk binnen kunnen lopen, waar naar hen wordt geluisterd, zij informatie over de wijk kunnen krijgen en in contact kunnen komen met andere wijkbewoners. Deze ontmoetingsplek wordt gerund door vrijwilligers.
 • Veel kennis van de wijk: de bewoners die er wonen,  de gebouwde omgeving en de organisaties die in de wijk actief zijn.
 • Voelsprieten in de wijk en aansluiting bij wat er leeft en speelt.
 • Al decennia lang veel vertrouwen bij bewoners.
 • Zeer volhardend, opgestarte activiteiten lopen soms tientale jaren door.
 • Eigen nieuwsvoorzieningen. Al meer dan 50 jaar een goed gelezen Buurtkrant, een actuele website, een facebookpagina en een nieuwsbrief voor alle actieve bewoners en andere geïnteresseerden: de Hiero.
 • Ondersteuning. Professioneel, zorgt voor continuiteit en is onafhankelijk.
 • Ruimte en mogelijkheden om direct te reageren op actuele ontwikkelingen in de wijk.
 • Vier keer per jaar een bijeenkomst waar alle gebeurtenissen in de wijk de revue passeren bij Thuis bij de Aktiegroep.

Mee doen?

Ook enthousiast geworden en je wil meer weten of mee doen?  Laat het ons weten via info@aktiegroepoudewesten.nl of loop binnen bij de Aktiegroep, Gaffelstraat 1-3 of bel naar 010 436 1700.