Groen in de wijk

Groen is al lang een belangrijk thema voor de Aktiegroep. Het Wijkpark dat in de jaren 80 mede dankzij de Aktiegroep tot stand is gekomen, is daar een krachtig voorbeeld van. Rondom het Wijkpark zijn meerdere bewonerswerkgroepen actief: Wijktuin, Theeterras, Dierenhof, Kabouterpad, BuitenBewegen en Vrienden van het Wijkpark.

Daarnaast zijn bewoners volop bezig hun eigen woon en –leefomgeving te verbeteren zoals het aanleggen van geveltuinen en vergroening van daken.

Meer groen in de wijk biedt niet alleen meer verkoeling, maar regulatie van de waterhuishouding in de wijk. Op sommige plekken zijn er dan regentonnen geplaatst om het regenwater te kunnen opvangen, zodat het water op de ware dagen gebruikt kan worden om de geveltuinen te bewateren. Op deze pagina meer informatie over het Wijkpark, de Geveltuinen XXL, Eén BLOK groen, de Wijkgroenploeg en de Buurttuintour

Wijkpark Oude Westen

Aan de West-Kruiskade ligt een groene rustplek middenin de drukke Rotterdamse binnenstad: het Wijkpark Oude Westen.

Er zijn ook ingangen vanuit de Gouvernestraat: in de Gouvernedwarsstraat en de Gaffeldwarsstraat.

In het wijkpark vind je – naast de vele bomen en struiken, de bankjes, het grote sportveld, de speeltoestellen voor kleine kinderen en de jeu-de-boulesbaan ook nog een Dierenhof en een Wijktuin.

Vrienden van het wijkpark

Vanaf de ideeënvorming en de aanleg van het Wijkpark (1983) is een bewonerswerkgroep actief rond het park. Zij zijn altijd nauw betrokken gebleven bij het beheer van het park. Door het organiseren van de projecten Wijktuin, Dierenhof en educatieve activiteiten, maar ook door een “waakhondfunctie” uit te oefenen op het gebruik van het wijkpark. Daarbij hanteren zij een aantal uitgangspunten voor het gebruik van het park:

  • Het park is beschikbaar voor alle wijkbewoners, geen leeftijds- of bevolkingsgroep kan het park claimen.
  • Het park is geen evenemententerrein; activiteiten moeten aansluiten bij de parksfeer.
  • Het park is een Wijkpark, voor gebruik door en voor de bewoners, waar anderen natuurlijk ook welkom zijn.

De werkgroep adviseert over vergunningaanvragen voor activiteiten in het Wijkpark en treedt op als woordvoerder namens de vrijwilligers van de parkprojecten.

Wijktuin

Achter in het wijkpark, tegenover het kinderdagverblijf (ter hoogte van de ingang Gaffeldwarsstraat) ligt, achter een zwart hek, een oase van schoonheid en rust: de Wijktuin Oude Westen. In de tuin kunnen alle bewoners uit de buurt even tot rust komen, maar ook bezoekers van verder weg zijn welkom.
De tuin bestaat uit bloemperken, een vijver, een moestuin, een rotstuin, een pluktuin en een terras. In de wijktuin staan ook 2 bijenkasten. Daarnaast is er een zelfgemaakt bijen-/insectenhotel voor solitaire bijtjes, zweefvliegen etc. In de vijver zwemmen geen vissen, maar er wonen wel drie roodwangschildpadden. Door de tuin heen springen bruine kikkers rond. En ondanks de zwerfkat, die altijd aanwezig is, zijn er veel vogels te vinden.

De tuin wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Elke dag wordt er enkele uren getuinierd, en 1x per maand (op de eerste dinsdag) is er gezamenlijke tuinwerkdag.
In de tuin is ook een uitleendepot met tuingereedschap, dat geleend kan worden door buurtbewoners voor hun tuinwerk, of bijvoorbeeld bij opzoomeracties.

Bezoekers zijn welkom als het hek openstaat. Op doordeweekse dagen is het in elk geval open tussen 12.00 en 14.00 uur, zodat mensen die in de buurt werken in de tuin kunnen komen lunchen.

In de wijktuin zijn ongeveer 20 vrijwilligers actief.

Theeterras

Sinds enkele jaren wordt in het zomerseizoen, van mei tot oktober, op woensdag- en zondagmiddagen een gratis theeterras georganiseerd in de Wijktuin.
Het zitje in de wijktuin wordt, aangekleed met tafelkleedjes en parasols, omgetoverd in een gezellig terras. Er wordt naast gewone thee ook verse muntthee geserveerd.

De bezoekers zijn naast bewoners uit de wijk ook vaak “verdwaalde” gasten, die onderweg naar museum Boijmans of naar familie in het Antonius tot hun verrassing in de wijktuin terechtkwamen.

De werkgroep bestaat uit 9 vrijwilligers en enkele invallers.

Kabouterpad

Door het jaar heen vinden in de tuin allerlei activiteiten plaats voor de kinderen van de 3 basisscholen en de peuterspeelzalen. Het Kabouterpad is een van de programma’s voor de kleuters. Via opdrachtjes komen ze van alles te weten over planten, bloemen en diertjes in de tuin.
Andere voorbeelden zijn Vogels Voeren, Bijenlessen, Waterdiertjes, Oogstpad.

Een keer per maand (elke laatste woensdag van de maand) is er een buitenschoolse kinderactiviteit in samenwerking met Leeszaal West

De werkgroep van de kinderactiviteiten bestaat uit enkele vaste vrijwilligers, plus een aantal “oproepkrachten”, ongeveer 10 in totaal.

Geveltuinen XXL

Een werkgroep van bewoners heeft met specialistische ondersteuning van de ontwerpers Wolbert van Dijk en Anne Witteveen een groenvisie ‘Wij(k)vergroenen’ gemaakt. Op basis daarvan werken zij als team ‘Wij(k) vergroenen’ aan concrete uitvoeringsprojecten. Het gaat daarbij om vergroening en verfraaiing, gezondheid, biodiversiteit, waterberging én saamhorigheid. Onlangs is de Akeleistraat als nieuwe klimaatstraat opgeleverd. Daar gaat geen druppel meer het riool in. Voor 2019 staat de Museumstraat op de planning. Regelmatig vindt een ‘buurttuinentour’ door de wijk plaats voor bewoners en professionals om elkaar beter te leren kennen, informatie uit te wisselen over gerealiseerde projecten en plannen te maken voor nieuwe projecten. Het team Wij(k)vergroenen wil graag voor de komende drie jaar een budget beschikbaar krijgen om samen met bewoners nieuwe groenprojecten te realiseren.

Eén blok groen

Al jaren klagen omwonenden over een groot zwart dak van een bedrijfspand. Als de zon erop staat geeft het veel warmte en stank.

De Aktiegroep heeft samen met bewoners en de ontwerpers Jasper van Lammeren en Anne Witteveen een vergroeningsambitie ontwikkeld voor het blok waar dit bedrijfspand toe behoort. Elementen uit het plan zijn: vergroening van het grote zwarte dak, vergroening van andere daken in het blok en vergroening van het binnenterreinen.

Als het plan wordt gerealiseerd, hoeft 800.000 liter regenwater niet meer via het riool te worden afgevoerd. De ambitie wordt nu een stap verder gebracht met financiële steun van WaterSensitiveRotterdam. De Aktiegroep zet zich ervoor in dat het plan daarna gerealiseerd gaat worden.

Wijkgroenploeg

Naarmate het aantal groenprojecten toeneemt, is goed onderhoud daarvan steeds belangrijker. Het team Wij(k)vergroenen wil daarvoor een WijkGroenploeg van betrokken bewoners opzetten.

Elk seizoen vindt een ‘groenschouw’ plaats met de hele ploeg. Bewoners maken samen met een groen-expert onderhoudsplannen en zijn dan in staat het groen te onderhouden.

De ambitie om voor de komende drie jaar de financiële middelen te genereren voor de WijkGroenploeg. Woonstad Rotterdam, Stadsbeheer, WaterSensitive, Gebiedscommissie Centrum en hovenier Verheij hebben al toegezegd dit nieuwe initiatief te steunen.