Wijkpark Oude Westen

Wijkpark Oude Westen

Aan de West-Kruiskade ligt een groene rustplek middenin de drukke Rotterdamse binnenstad: het Wijkpark Oude Westen.

Er zijn ook ingangen vanuit de Gouvernestraat: in de Gouvernedwarsstraat en de Gaffeldwarsstraat.

In het groene wijkpark met veel bomen, struiken en ander groen: de Wijktuin , de Dierenhof, speeltoestellen voor kleine kinderen, fonteinen, een standbeeld van de Reus van Rotterdam en een groot grasveld waarop gesport kan worden en dat geschikt is voor zachte activiteiten.

Betrokkenen bij het wijkpark

Vanaf de ideeënvorming en de aanleg van het Wijkpark (1983) zijn er bewoners via werkgroepen en activiteiten betrokken geweest bij het beheer van het park. Via de Aktiegroep zijn de Wijktuin en de Dierenhof opgezet, zijn er educatieve en ontspannende activiteiten. Zoals het kabouterpad voor kinderen, het zomerfeest en tweedehands marktjes voor de buurt.

Daarnaast hebben deze betrokken bewoners een “waakhondfunctie” hierbij hanteren zij een aantal uitgangspunten voor het gebruik van het park:

  • Het park is beschikbaar voor alle wijkbewoners, geen leeftijds- of bevolkingsgroep kan het park claimen.
  • Het park is geen evenemententerrein; activiteiten moeten aansluiten bij de parksfeer.
  • Het park is een Wijkpark, voor gebruik door en voor de bewoners, waar andere bezoekers natuurlijk ook van harte welkom zijn.

Bewoners volgen ontwikkelingen rondom het park.  En er is een samenwerking en overleg met de Gemeente Rotterdam. Als het nodig is worden ook andere partijen uitgenodigd om mee te denken bij de ontwikkeling van het Wijkpark, bij het ondernemen van activiteiten en om aandacht te vragen voor zorgelijke situaties.

Agenda Activiteiten