Groen in de wijk

Op het gebied van vergroenen zijn er in het het Oude Westen veel initatieven waar bewoners en vrijwilligers zich met hart en ziel voor inzetten: het Wijkpark, de aanleg en het onderhoud van geveltuinen, één BLOK groen, het team Wij(k) vergroenen en de Buurtgroentoer zijn hier lichtende voorbeelden van. Wil je actuele agenda bekijken klik dan op Actuele agenda

Wijkpark Oude Westen

Aan de West-Kruiskade ligt een groene rustplek middenin de drukke Rotterdamse binnenstad: het Wijkpark Oude Westen.

Er zijn ook ingangen vanuit de Gouvernestraat: in de Gouvernedwarsstraat en de Gaffeldwarsstraat.

In het groene wijkpark met veel bomen, struiken en ander groen: de Wijktuin , de Dierenhof, speeltoestellen voor kleine kinderen, fonteinen, een standbeeld van de Reus van Rotterdam en een groot grasveld waarop gesport kan worden en dat geschikt is voor zachte activiteiten.

Betrokkenen bij het wijkpark

Vanaf de ideeënvorming en de aanleg van het Wijkpark (1983) zijn er bewoners via werkgroepen en activiteiten betrokken geweest bij het beheer van het park. Via de Aktiegroep zijn de Wijktuin en de Dierenhof opgezet, zijn er educatieve en ontspannende activiteiten. Zoals het kabouterpad voor kinderen, het zomerfeest en tweedehands marktjes voor de buurt.

Daarnaast hebben deze betrokken bewoners een “waakhondfunctie” hierbij hanteren zij een aantal uitgangspunten voor het gebruik van het park:

  • Het park is beschikbaar voor alle wijkbewoners, geen leeftijds- of bevolkingsgroep kan het park claimen.
  • Het park is geen evenemententerrein; activiteiten moeten aansluiten bij de parksfeer.
  • Het park is een Wijkpark, voor gebruik door en voor de bewoners, waar andere bezoekers natuurlijk ook van harte welkom zijn.

Bewoners volgen ontwikkelingen rondom het park.  En er is een samenwerking en overleg met de Gemeente Rotterdam. Als het nodig is worden ook andere partijen uitgenodigd om mee te denken bij de ontwikkeling van het Wijkpark, bij het ondernemen van activiteiten en om aandacht te vragen voor zorgelijke situaties.

Buurttuinentour

Regelmatig vindt een ‘buurttuinentour’ door de wijk plaats voor bewoners en professionals om elkaar beter te leren kennen, informatie uit te wisselen over gerealiseerde projecten en plannen te maken voor nieuwe projecten. Het team Wij(k) vergroenen wil graag voor de komende drie jaar een budget beschikbaar krijgen om samen met bewoners nieuwe groenprojecten te realiseren.

Geveltuinen XXL

Een werkgroep van bewoners heeft met specialistische ondersteuning van de ontwerpers Wolbert van Dijk en Anne Witteveen een groenvisie ‘Wij(k)vergroenen’ gemaakt. Op basis daarvan werken zij als team ‘Wij(k) vergroenen’ aan concrete uitvoeringsprojecten. Het gaat daarbij om vergroening en verfraaiing, gezondheid, biodiversiteit, waterberging én saamhorigheid. In de volgende straten zijn de Geveltuinen XXL te vinden: Schietbaanstraat (voor de school), Gouvernestraat (t.o. Kino), Doorbraak, Akeleistraat (nieuwe klimaatstraat, daar gaat geen druppel meer het riool), Museumstraat (buurt-tuinen) en de Matheneserlaan. 

Eén blok groen

Al jaren klagen omwonenden over een groot zwart dak van een bedrijfspand Westkruiskade 51. Als de zon erop staat geeft het veel warmte en stank.

De Aktiegroep heeft samen met bewoners en de ontwerpers Jasper van Lammeren en Anne Witteveen een vergroeningsambitie ontwikkeld voor het blok waar dit bedrijfspand toe behoort. Elementen uit het plan zijn: vergroening van het grote zwarte dak, vergroening van andere daken in het blok en vergroening van het binnenterreinen.

Als het plan wordt gerealiseerd, hoeft 800.000 liter regenwater niet meer via het riool te worden afgevoerd. De ambitie wordt nu een stap verder gebracht met financiële steun van Rotterdams Weerwoord. De Aktiegroep zet zich ervoor in dat het plan daarna gerealiseerd gaat worden.

Eerste Hulp Bij Onderhoud Groen

Naarmate het aantal groenprojecten toeneemt, is goed onderhoud daarvan steeds belangrijker. Het team Wij(k) vergroenen wil daarvoor een aantal workshops geven en met een Groenploeg van betrokken bewoners door de wijk gaan om hulp te bieden.