Word vriend

Waarom vriend worden van de Aktiegroep?

Dit jaar wordt het voor de Aktiegroep het vijfde jaar dat we volledig afhankelijk zijn van fondsen en bewonersinitiatieven. We blijven geld aanvragen voor verschillende thema’s zoals: Duurzaam, energie en leefbaarheid.

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat het bedrag voor een aanvraag goedgekeurd zal worden, betekent dit dat ons voortbestaan ieder jaar onder spanning komt te staan. Met name geld om onze basis, het Wijkplein, open te houden is erg lastig.

Het Wijkplein is de plek waar bewoners samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen met een idee of een probleem door onze eigen professionals kunnen worden geholpen, of juist gekoppeld worden aan mensen of instanties die hen verder kunnen helpen. Op het Wijkplein komen buurtinitiatieven tot stand en kunnen we alle wijkbewoners op weg helpen. Daarom zien we dit als onze basis! En hebben we vrienden nodig om deze basis open te houden.

Hoe word je vriend van de Aktiegroep?

Je wordt Vriend van de Aktiegroep door een minimale bijdrage (vanaf) 5,- per maand of per jaar over te maken via onze donatieknop in de menubalk. 

Wanneer je meer kunt missen dan kan dat natuurlijk ook!

Wil je het liever zelf overmaken i.p.v. de donatieknop dat kan ook! Het rekeningnummer is NL31INGB0001254448 t.n.v. Stichting Aktiegroep Oude Westen. Vermeld daarbij jouw naam en adres, zodat we kunnen achterhalen wie er betaald heeft.

Wil je het bedrag contant geven? Dat kan op maandagmiddag bij de Aktiegroep.

Voor meer informatie over de Vrienden van de Aktiegroep kun je contact opnemen met Natalie Dupon. natalie@aktiegroepoudewesten.nl