WMO Radar

Lokaal Budget Centrum

WMO Radar ondersteunt het het Lokaal Budget Centrum steunt ideeën die de wijk helpen. Het budget is voor initiatieven die hun welzijnsactiviteiten ondersteunen, zoals met elkaar eten, het volgen van cussussen en kinderactiviteiten in het Huis van de Wijk.

Heb je hier goede ideeën over dan vind je hier het aanmeldformulier.

WMO Radar stelt een aantal voorwaarden voor de aanvraag:

  • Je bent betrokken bij het Oude Westen:
    Je woont/werkt in een van de genoemde wijken,
    Je hebt binding met het gebied (graag nader toelichten op het aanvraagformulier).
  • Je hebt een idee – voor wijk en/of bewoners – dat onze welzijnsactiviteiten aanvult op de gebieden jeugd, kwetsbare volwassenen, ouderen 65+ en sociaal beheer (buurtactiviteiten in en rondom het Huis van de wijk).
  • Periode: de uitvoering vindt plaats in hetzelfde kalenderjaar waarin je de aanvraag indient.
  • Je mag een idee insturen als bewoner óf als sociaal ondernemer.

In het formulier wordt gevraagd wat je gaat doen, met wie of het plan voldoet aan de checklist, welke resulaten je verwacht, een onderbouwd kostenoverzicht en hoe vaak de activiteiten plaats vinden.

Er is een onafhankelijke selectiecommissie bekijkt of de aanvragen aan de voorwaarden voldoen.

Neem voor vragen over Lokaal Budget Centrum contact met ons op via: centrum@wmoradar.nl.