Wonen algemeen

Het thema ‘Wonen’ is altijd van groot belang geweest voor de bewoners van het Oude Westen en natuurlijk ook voor de Aktiegroep. De Aktiegroep is 50 jaar geleden ontstaan in de tijd van de stadsvernieuwing, omdat bewoners zich organiseerden om zelf invloed te hebben op dit proces en mede te bepalen wat er in de wijk nodig was op het vlak van wonen. Ook tegenwoordig is wonen een actueel thema dat iedereen aangaat.

Betaalbaar wonen in de wijk is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid meer en voor veel groepen is het niet mogelijk om in de wijk een eigen woning te kunnen vinden.

Werkgroep wonen

Om als bewoners weer meer invloed te krijgen op het onderwerp ‘goed en betaalbaar wonen in de wijk’ wil de Aktiegroep een werkgroep wonen oprichten.

Deze werkgroep wonen is onlangs van start gegaan met drie eerste leden. Natuurlijk zoeken we nog uitbreiding, dus doe ook mee! De werkgroep gaat voor het Oude Westen in kaart brengen wat de situatie rond betaalbaar wonen is op dit moment en wat de toekomstvisie hierop is vanuit o.a. gemeente en Woonstad.

  • Wat is de verhouding tussen sociale huurwoningen, vrije sector huur en koopwoningen?
  • Hoe groot is de toename in woonlasten de laatste jaren?
  • Welke doorstroommogelijkheden zijn er voor jongeren en ouderen?
  • Wat zijn de signalen uit de wijk op het vlak van (achterstallig) onderhoud?

De werkgroep wil samenwerken met andere netwerken in Rotterdam die betaalbaar wonen op de agenda zetten. En wil het gesprek tussen bewoners en gemeente en Woonstad organiseren om gezamenlijk een visie te ontwikkelen op de toekomst van betaalbaar en duurzaam wonen.

Meer informatie bij de Aktiegroep.