Wonen algemeen

Initiatieven rondom wonen

Om als bewoners weer meer invloed te krijgen op het onderwerp “goed en betaalbaar wonen in de wijk” zijn er door de decennia heen vanuit de Aktiegroep vele initiatieven geweest.

In het verre verleden waren er akties, werden er grote bijeenkomsten georganiseerd en werd er bij de gemeente en Den Haag aan de deur geklopt voor het stoppen van sloopplannen en het investeren in goed en betaalbaar wonen. Deze akties in de hele stad leidden tot de stadsvernieuwing in geheel Rotterdam.

Daarnaast werkte de Aktiegroep nauw  samen met de grootste verhuurder in het Oude Westen: Woonstad Rotterdam die opbouwwerkuren beschikbaar stelde om samen te werken rondom bewoonbaarheid en de leefbaarheid. We zaten aan tafel en dachten mee, we organiseerden portiekgesprekken, mobiliseerden bewoners om mee te doen om hun binnentereinen te beheren en ontwikkelden allerlei projecten zoals “samen door één deur” om de klachten te bundelen, te onderzoeken en te komen tot een gezamenlijke aanpak bij problemen, het project: “wij laten ons nog niet kisten” die aandacht vroeg voor het te kort aan geschikte woningen voor ouderen.

De Aktiegroep heeft contact en werkt samen met netwerken in Rotterdam die betaalbaar wonen in de stad op de agenda zetten. Zoals “Recht op de Stad“.