Wij(k) Vergroenen

Groen in de wijk

Groen is altijd al een belangrijk thema voor de Aktiegroep geweest. In de jaren 80 is mede dankzij de Aktiegroep het Wijkpark Oude Westen tot stand gekomen. Het is er een krachtig voorbeeld van. Er is een Dierenhof en een Wijktuin die door vrijwilligers worden onderhouden en beheerd. En er zijn allerlei activiteiten in het Wijkpark waar de Aktiegroep aan mee doet. 

Meer groen in de wijk zorgt voor verbinding en biedt meer verkoeling en regulatie van de waterhuishouding in de wijk. Èn het draagt bij aan onze gezondheid, van een groene omgeving worden we gelukkiger. 

Daarnaast zijn bewoners volop bezig hun eigen woon en –leefomgeving te verbeteren zoals het aanleggen van geveltuinen, het wippen van tegels in hun tuin en vergroening van daken.

Een werkgroep van bewoners heeft met specialistische ondersteuning van de ontwerpers Wolbert van Dijk en Anne Witteveen een groenvisie “Wij(k)vergroenen” gemaakt. Op basis daarvan werken zij als team Wij(k) vergroenen aan concrete uitvoeringsprojecten. Het gaat hierbij om vergroening en verfraaiing, gezondheid, biodiversiteit, waterberging én saamhorigheid.

Op sommige plekken ondersteunt het team Wij(k) vergroenen bewoners bij hun groen ideeën en bij het plaatsen van  regentonnen om het regenwater te kunnen opvangen, zodat het water op de warme/ drogen dagen gebruikt kan worden om de geveltuinen te bewateren. 

Elke laatste vrijdag van de maand is er een Spreekuur Groen van 10.00 – 11.00 u. bij de Werkplaats Duurzaam van de Aktiegroep.

Kijk hier op de algemene agenda van de Aktiegroep voor nieuwe groenactiviteiten!

Team Wij(k) Vergroenen

Het team Wij(k) vergroenen helpt bewoners bij het vinden van budget, ideeën over inrichten van (gevel)tuin(tjes), balkon vergroenen enz. voor nieuwe groenprojecten. Ze kunnen op aanvraag helpen bij de uitvoering.

Het team Wij(k) Vergroenen biedt zonodig hulp en ondersteuning met praktische tips en zij steken zelf de handen uit de mouwen als het nodig is!  Zie hier een overzicht van hun activiteiten van de afgelopen periode.

Eerste Hulp Bij Onderhoud Groen

Er zijn steeds meer groenprojecten in de wijk die vragen om goed onderhoud. De Groenploeg van Wij(k) vergroenen houdt publiek groen in de gaten en zorgt soms voor onderhoud en nieuwe aanplant.

Het hele jaar door worden er workshops gegeven die interessant zijn voor groenliefhebbers.

Geveltuinen XXL

Samen met omwonenden zijn in de volgende straten Geveltuinen XXL gerealiseerd. De zijn te vinden in Schietbaanstraat (voor de school), Gouvernestraat (t.o. Kino), Doorbraak, Akeleistraat (nieuwe klimaatstraat, daar gaat geen druppel meer het riool), Museumstraat (buurt-tuinen) en de Matheneserlaan.

Buurtgroentour

Regelmatig vindt een  groentour door de wijk plaats voor bewoners en professionals om elkaar beter te leren kennen, informatie uit te wisselen over gerealiseerde projecten en plannen te maken voor nieuwe projecten.

Eén blok groen

Al jaren klagen omwonenden over een groot zwart dak van een bedrijfspand Westkruiskade 51. Als de zon erop staat geeft het veel warmte en stank.

De Aktiegroep heeft samen met bewoners en de ontwerpers Jasper van Lammeren en Anne Witteveen een vergroeningsambitie ontwikkeld voor het blok waar dit bedrijfspand toe behoort. Elementen uit het plan zijn: vergroening van het grote zwarte dak, vergroening van andere daken in het blok en vergroening van het binnenterreinen.

Als het plan wordt gerealiseerd, hoeft 800.000 liter regenwater niet meer via het riool te worden afgevoerd. De ambitie wordt nu een stap verder gebracht met financiële steun van Rotterdams Weerwoord. De Aktiegroep zet zich ervoor in dat het plan daarna gerealiseerd gaat worden.

Geld voor jouw groen - idee

Voor het vergroenen van je straat of plein, het aanleggen van een geveltuin, het plaatsen van plantenbakken, het ophangen en invullen van gevelplanten of andere groeninitiatieven kan je een aanvraag doen bij Opzoomer Mee.

Ook worden er verschillende materialen beschikbaar gesteld, zoals een regenton, bezems en grijpertjes. Hou de aanbiedingen in de gaten!

Daarnaast zijn er andere mogelijkheden om financiele ondersteuning aan te vragen voor groenplannen. Meer informatie vind je hier.