Informatie en overleg

Aktiegroep het Oude Westen heeft een eigen vertrouwde en duurzame plek opgebouwd in het Oude Westen. Bewoners en organisaties weten elkaar te vinden en werken samen om de wijk beter en mooier te maken.

Hierbij worden allerlei communicatie- en verbindingsactiviteiten ingezet. Hieronder vind je een overzicht.

Buurtkrant Oude Westen

Buurtkrant Oude Westen verschijnt 10 keer in het jaar en wordt huis aan huis verspreid. De krant bericht over de actuele ontwikkelingen en evenementen uit het Oude Westen.  Ook worden de actualiteiten en activiteiten van de  Zorg en Welzijnsinstelling in de buurkrant gepubliceerd.

De digitale  versie van de buurtkrant vindt u hier.

Wil je regearen op een stuk uit de buurtkrant of heb je een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de buurtkant moet worden gebubliceerd?  Mail dan naar de redactie via: buurtkrantow1@gmail.com.

Hiero

De Hiero is de interne nieuwsbrief voor vrijwilligers (actieve bewoners)  van de Aktiegroep, deze verschijnt 12 keer per jaar.  De digitale Hiero is te vinden op onze website onder de knop Media-archief.

Bent je een actieve bewoner /vrijwilliger van de Aktiegroep en wil je dat jouw activiteit ook in de Hiero vermeld wordt te staan? Stuur dan een berichtje naar corrie@aktiegroepoudewesten.nl

Welkomproject

Als nieuwe bewoners krijg je, als je dat wilt, een bezoek van vrijwilligers. Tijdens het ‘welkombezoek’ ontvang je informatie(map) uit de wijk en een bloemetje. Ieder jaar komen nieuwe bewoners via het Welkomproject met de Aktiegroep en mede-buurtgenoten in contact en worden zij zo actief in de wijk.

Nieuw in de wijk en nog geen bezoek ontvangen, maar wek geïnteresseerd? Mail dan naar: info@aktiegroepoudewesten.nl 

Website Aktiegroep

De website van de Aktiegroep is een platform waar alles te vinden is over onze achtergrond, geschiedenis, activiteiten en nieuwe ontwikkelingen.

Facebook: Vrienden van Aktiegroep Het Oude Westen

De facebookpagina is een platform waar alle berichtgeving die relevant is voor de wijk geplaatst wordt. Hier worden ook berichten van anderen, die relevant zijn voor de bewoners/organisaties uit de wijk gedeeld.

Overleggen & bijeenkomsten

De Aktiegroep biedt ruimte aan bewoners / groepen die met elkaar willen overleggen over relevante thema`s die spelen in de wijk. Daarnaast organiseert zij zelf overleg als dit nodig is.

Thuis bij de Aktiegroep

Thuis bij de Aktiegroep is een bijeenkomst voor iedereen die geinteresseerd is in wat er speelt in de wijk. De avond wordt vier keer per jaar op een donderdagavond georganiseerd.  Het is een avond van ontmoeting, informatieuitwisseling en vermaak! Wil je als bewoner(s)werkgroep of netwerkpartner ook deel uit maken van het programma? Mail dan naar deef@aktiegroepoudewesten.nl.