communicatie kanalen

De Aktiegroep het Oude Westen heeft een groot netwerk tot in de haarvaten van de wijk. Dit heeft de Aktiegroep mede opgebouwd dankzij de laagdrempelige plek en de kunst van het luisteren en aansluiten. Communiceren en uitwisselingen organiseren met bewoners en (wijk) partners is natuurlijk belangrijk om het netwerk te beheren, uit te breiden en aan elkaar te verbinden. De Aktiegroep fungeert als spin in het web.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de communicatie- en verbindingsactiviteiten waarbij de Aktiegroep betrokken is.

Huis aan huis

Buurtkrant Oude Westen

Buurtkrant Oude Westen verschijnt 10 keer in het jaar en wordt huis aan huis verspreid. De krant bericht over de actuele ontwikkelingen en evenementen uit het Oude Westen.  Ook worden de actualiteiten en activiteiten van de  Zorg en Welzijnsinstelling in de buurkrant gepubliceerd.

De digitale  versie van de buurtkrant is de te vinden op onze website onder de knop Media-archief.

Wil je graag regearen op een stuk uit de buurtkrant of heb je een onderwerp waarvan je vindt dat deze in de buurtkant moet worden gebubliceerd?  Mail dan naar de redactie van de Buurtkrant: buurtkrantow1@gmail.com.

Hiero

De Hiero is de interne nieuwsbrief voor vrijwilligers (actieve bewoners)  van de Aktiegroep, deze verschijnt 10 tot 11 keer per jaar.  De digitale Hiero is te vinden op onze website onder de knop Media-archief.

Bent je een actieve bewoner /vrijwilliger van de Aktiegroep en wil je dat jouw activiteit ook n de Hiero vermeld wordt te staan? Mail dan naar hiero@aktiegroepoudewesten.nl.

Welkomstproject

Als nieuwe bewoners krijg je, als je dat wilt, een bezoek van vrijwilligers. Tijdens het ‘welkomstbezoek’ ontvang je informatie(map) uit de wijk en een bloemetje. Ieder jaar komen nieuwe bewoners via het Welkomstproject met de Aktiegroep en mede-buurtgenoten in contact en worden zij zo actief in de wijk.

Nieuw in de wijk en nog geen bezoek ontvangen, maar wek geïnteresseerd? Mail dan naar: petra@aktiegroepoudewesten.nl.

Internet

Website Aktiegroep

De website van de Aktiegroep is een platform waar alle berichtgeving die relevant is voor de wijk geplaatst wordt.

Heb je een onderwerp of activiteit waarvan je vindt dat deze op onze website moet worden gepubliceerd? Mail dan naar de redactie van de website: website@aktiegroepoudewesten.nl.

Facebook: Bewoners Aktiegroep

De facebookpagina van de Aktiegroep is een platform waar alle berichtgeving die relevant is voor de wijk geplaatst wordt. Hier worden ook berichten van anderen, die relevant zijn voor de bewoners/organisaties uit de wijk gedeeld.

Overleggen & bijeenkomsten

Actualiteitenoverleg

De Aktiegroep organiseert op iedere 1e  dinsdag van de maand het Actualiteitenoverleg. Het actualiteitenoverleg is hét forum waar alle relevantie informatie over ontwikkelingen in de wijk worden uitgewisseld. Het is een open overleg voor bewoners, professionals en ondernemers. Er staat altijd één agendapunt op de agenda, de rest van de inhoud wordt ter plaatse aangeleverd ( de inbreng van de aanwezigen)

Wil je als bewoner of netwerkpartner ook op de agenda? Mail dan naar natalie@aktiegroepoudewesten.nl.

Thuis bij de Aktiegroep

Thuis bij de Aktiegroep is een bijeenkomst dat vier keer per jaar op een donderdagavond georganiseerd wordt. Een avond waarbij wijkbewoners, organisaties en geïnteresseerden geïnformeerd worden over wat er in de wijk Oude Westen speelt. Een avond van ontmoeting, informatie en vermaak! Wil je als bewoner(s)werkgroep of netwerkpartner ook deel uit maken van het programma? Mail dan naar natalie@aktiegroepoudewesten.nl.