Water

Een filmpje waarbij meneer Water opzoek gaat naar mevrouw Groen

Rotterdams Weerwoord

Rotterdam in 2050:
Harde regenbuien en grote droogte wisselen elkaar af, maar de stad kan het aan
In 2050 heeft de klimaatverandering doorgezet. Lange perioden van intensieve regen en grote droogte wisselen elkaar af. Ook lokale, kortdurende extreme buien komen voor.

Maar dat is geen probleem. Kelders, huizen en tunnelbakken lopen niet vol. Want de stad functioneert als spons. O.a. door een grootschalig systeem van waterberging, dat fijnmazig is uitgewerkt in de haarvaten van de bebouwde omgeving. Van grootschalige waterreservoirs onder pleinen en straten, tot groene daken en muren, watertuinen en simpelweg onttegelde terrassen in de directe woonomgeving. De bewoners, creatieven, professionals en ondernemers in de stad spelen een belangrijke rol in het meedenken over, aanleg en onderhoud van deze waterbergingsoplossingen rondom het huis en in de buurt.

Watersensitive Rotterdam ondersteund en werkt samen met de Aktiegroep om deze toekomstvisie te realiseren.

Slimme regenton

Straks lees je hier meer over de slimme regenton.