Wonen

Wonen in het Oude Westen

Het thema ‘Wonen’ is altijd van groot belang geweest voor de bewoners van het Oude Westen en natuurlijk ook voor de Aktiegroep. De Aktiegroep is 50 jaar geleden ontstaan in de tijd van de stadsvernieuwing, omdat bewoners zich organiseerden om zelf invloed te hebben op dit proces en mede te bepalen wat er in de wijk nodig was op het vlak van wonen. Ook tegenwoordig is wonen een actueel thema dat iedereen aangaat.

Betaalbaar wonen in de wijk is voor veel mensen geen vanzelfsprekendheid meer en voor veel groepen is het niet mogelijk om in de wijk een eigen woning te kunnen vinden.

Dit is een blijvend aandachtspunt bij de Aktiegroep.