Buurtkrant

De Buurtkrant verschijnt elke eerste woensdag van de maand.

Het redactiewerk: Annemieke Jansen (hoofdredacteur), Gina Thijsse, Rob van der Meulen, Marianne Maaskant, Marion van der Schaft, Julia Stoevelaar, Iris Welvaarts en Bart Starreveld.
De interviewende/schrijvende vaste medewerkers: Petra van den Berg, Alma Breve, Katinka Broos, Paul Claessens, Mariette Groot, Bart Isings, Serpil Karisli, Wilma Kruger, Corrie Kreuk, Anne Raangs, Haroen Reniers, Marieke Stein en Joke van der Zwaard.

Productie: Jim van der Put

Fotografie: Marianne Maaskant en anderen

De Buurtkrant heeft een oplage van 5000 en wordt huis aan huis verspreid en in stapeltjes op diverse publieke binnenplekken gelegd.

De verspreiding loopt via vrijwilligers die soms 1 of meerdere straten bezorgen.
Mensen met (ideeën voor) een stuk in de Buurtkrant, kunnen mailen naar buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl
De Buurtkrant wordt medemogelijk gemaakt door Gebiedscommissie Rotterdam Centrum

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de Buurtkrant? Zend uw bijdrage dan uiterlijk twee weken van tevoren naar de redactie. Voor vragen, bel naar 010 436 1700 of mail naar buurtkrant@aktiegroepoudewesten.nl