Wijkplein

Poort naar de wijk

Het Wijkplein is de plaats waar we activiteiten van, voor, door en met bewoners ondersteunen. Het is de poort van de wijk.

Onze actieve bewoners zorgen dat het Wijkplein elke dag op rolletjes loopt en doen bovendien nuttige werkervaring op. Zo zorgt de groep baliemedewerkers ervoor dat de balie elke dag bemenst is. Zij ontvangen bewoners en bezoekers en staan hen te woord, beantwoorden de telefoon en houden de aanwezigheidsadministratie bij.

De gastheren/-vrouwen zorgen voor een kopje koffie of thee en dat bewoners zich thuis voelen. Al deze actieve bewoners worden door de Aktiegroep ondersteund en begeleid, zodat zij zowel als groep als op individueel niveau kunnen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en de doelen die we met elkaar gesteld hebben en aan een prettige en professionele sfeer.

Broedplaats van bewonersinitiatieven

De wijkbewoners kunnen elkaar hier treffen en opbouwwerkers ondersteunen er initiatieven door het signaleren van kwesties, het leggen van verbanden, het assisteren bij het schrijven van aanvragen en het aanzwengelen van discussies.

Burenhulp

Ook ondersteunen we individuele buurtbewoners bij het zelf oplossen van kleine problemen en verwijzen hen waar nodig door naar andere instanties. Dit doen we bijvoorbeeld via het Papieren Café.

Spreekuren

Via het Spreekuur Duurzaam geven we bewoners uit de wijk informatie, adviezen en voorlichting over de verschillende programma’s die zich richten op een duurzamere wijk en toekomst, zoals het collectieve zonnepanelendak, de energiecoaches, de vergroeningsactiviteiten en de activiteiten gericht op hergebruik. D.m.v. het spreekuur werven we nieuwe deelnemers aan de projecten en vergroten we het bewustzijn hoe we als bewoners in de wijk met elkaar kunnen werken aan duurzaamheid. Het spreekuur vindt elke dinsdagavond plaats en wordt gegeven door actieve bewoners, ondersteund door een opbouwwerker.