Financiering en samenwerkingspartners

Financiering

Sinds 2018 ontvangt de Aktiegroep geen structurele subsidie meer van de gemeente Rotterdam. Zij doet nu een beroep op diverse fondsen. Vraagt vergoedingen voor faciliteiten en dienstverlening als daar door derden gebruik van wordt gemaakt. Grootste inkomstenbron zijn projecten waarbij de opdrachtgevers en samenwerkingspartners vooral geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden die de Aktiegroep hen biedt om groepen te bereiken waar zij anders weinig of geen toegang toe hebben. De breedheid van het netwerk speelt daarbij een belangrijke rol. De Aktiegroep heeft een ANBI-status.

Verstrekkers van projectsubsidies

De Gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland.

De Aktiegroep ontving van beiden subsidie voor projecten met energiecoaches, zonnedaken en duurzaamheidsworkshops. Allemaal gericht op wijkbewoners en degenen met een kleine portemonnee in het bijzonder. Vooral in het kader van de energietransitie en duurzaamheid.

De vergroening van de wijk heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen in samenwerking met Rotterdams Weerwoord, een organisatie die zich bezighoudt met maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering voor de stad, meer water en hittestress, het hoofd te bieden.

Fondsen

In 2023 ontvingen wij bijdragen van Stichting Doen, het VSB-fonds en de Postcodeloterij.

Geld voor jouw idee

Bewoners kunnen op veel verschillende manieren een financiële bijdrage aanvragen voor hun projecten en activiteiten. Meer informatie hierover vind je hier.

De Aktiegroep biedt hierbij zo nodig ondersteuning aan bewoners bij een aanvraag.

Vrienden en vriendinnen van de Aktiegroep

Dit is een initiatief waarmee iedereen die dat wil zich aan de Aktiegroep kan verbinden. Naar draagkracht en bereidheid kun je maandelijks of jaarlijks een geldelijke bijdrage doen. 1 Euro is al voldoende! Iedereen moet mee kunnen doen.

Afgelopen jaren kwam er zo enkele duizenden euro’s binnen. Uiteraard niet voldoende om de hele zaak draaiende te houden, Maar wel genoeg om af en toe iets bijzonders te doen.

Het belangrijkste is dat onze vrienden en vriendinnen laten zien dat zij de Aktiegroep van belang vinden. Het maakt onze achterban zichtbaar.

Op de pagina wordt vriend of vriendin kun je meer informatie over de Vrienden van de Aktiegroep opzoeken en hoe je ook vriend of vriendin kan worden.

Samenwerkingspartners

De Aktiegroep werkt samen met veel organisaties en instellingen in de wijk. Soms rond een bepaalde activiteit, onderwerp of project, soms door bewoners naar elkaar te verwijzen en soms door samen iets op te pakken. Zij ziet het belang van goede relaties en contacten, want samen sta je sterk!

Met sommige organisaties is een hechte en langdurige samenwerking waar een gedeelde geschiedenis mee is opgebouwd. Zoals met het Wijkpastoraat, Speelcentrum Weena, Leeszaal West en Tuin de Bajonet. Daarnaast werkt de Aktiegroep samen met Opzoomer Mee, WMO Radar, de aanbieder van zorg en welzijn, de Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, de huiseigenaar van de sociale woningen in de wijk en met organisaties die tijdelijk in de wijk aanwezig zijn, bijvoorbeeld met een kunst- of cultureel programma.

De Aktiegroep werkt samen met hogescholen en universiteiten. Meestal in het kader van een onderzoek waarbij de Aktiegroep door haar kennis en contacten een unieke bijdrage kan leveren.