Financiering en samenwerkingspartners

De Aktiegroep ontvangt geen structurele subsidies, maar is geheel afhankelijk van fondsen, projectsubsidies en gevraagde vergoedingen voor de faciliteiten en dienstverlening. Onlangs hebben we de ANBI-status verkregen.

Verstrekkers van projectsubsidies

De Gemeente Rotterdam (Citylab010) en de provincie Zuid-Holland.

De Aktiegroep ontving van Citylab010 subsidie voor projecten met energiecoaches, zonnedaken en duurzaamheidsworkshops; en een subsidie voor het maken van een plan om ons pand te verduurzamen.

De Aktiegroep ondersteunt daarmee bij het uitvoeren van de energietransitie, op wijkniveau.

Fondsen

VSB Fonds en Stichting DOEN, en in het verleden – en wie weet, ook in de toekomst – van Sint Laurensfonds, stichting Bevordering van Volkskracht en Oranje Fonds en Fonds DBL.

Diverse organisaties

De Gebiedscommissie, Opzoomer Mee en Woonstad Rotterdam

De Aktiegroep ondersteunt bij het aanvragen van bewonersinitiatieven, organiseert het WOW-spel en ontvangt hiervoor een vergoeding. En voert de financiële administratie uit met betrekking tot de Opzoomer Mee aanvragen.

Vrienden van de Aktiegroep

Doordat de Aktiegroep volledig afhankelijk is van fondsen en bewonersinitiatieven. We blijven geld aanvragen voor verschillende thema’s zoals: Duurzaam, energie en leefbaarheid.

Omdat het niet vanzelfsprekend is dat het bedrag voor een aanvraag goedgekeurd zal worden, betekent dit dat ons voortbestaan ieder jaar onder spanning komt te staan. Met name geld om onze basis, het Wijkplein, open te houden is erg lastig.

Het Wijkplein is de plek waar bewoners samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen met een idee of een probleem door onze eigen professionals kunnen worden geholpen, of juist gekoppeld worden aan mensen of instanties die hen verder kunnen helpen. Op het Wijkplein komen buurtinitiatieven tot stand en kunnen we alle wijkbewoners op weg helpen. Daarom zien we dit als onze basis!

Maar, toegankelijk en aanwezig zijn is voor fondsenverstrekkers toch lastig vast te grijpen en daardoor moeilijk te financieren. Daarom hopen we het openhouden van het Wijkplein de daarbij behorende professionele ondersteuning te dekken met een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage van de Vrienden van de Aktiegroep.

Op de pagina van de Vrienden van de Aktiegroep kun je meer informatie over de Vrienden van de Aktiegroep opzoeken en hoe je ook Vriend van de Aktiegroep kunt worden.