Organisatie

Actieve bewoners

Zonder actieve bewoners is er geen Aktiegroep, voor en door de bewoners van het Oude Westen. Onze actieve bewoners zijn er in allerlei soorten en maten. Ze werken aan projecten en initiëren ontzettend veel initiatieven. Actieve bewoners schrijven de Buurtkrant, de Hiero en onderhouden de website, zijn actief op pleinen, straten en binnenterreinen, en doen mee aan bestaande en nieuwe initiatieven.

Voor het overzicht delen we ze hieronder in vier categorieën in.

Actieve bewoners in het bestuur

Dit zijn de mensen die formeel (financieel) eindverantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de Aktiegroep:

  • Paul Claessens, voorzitter
  • Anne Raangs, secretaris
  • Wim Landvreugd, penningmeester

We streven in 2021 naar uitbreiding van het bestuur met een aantal leden. We hebben momenteel een aantal aspirant-bestuursleden.

Actieve bewoners rondom het Wijkplein

Dit zijn de tientallen actieve bewoners van de Aktiegroep die met elkaar het Wijkplein ‘draaiend houden’. Voorbeelden zijn onze gastvrouwen en gastheren, onze conciërge, de buurtwinkeliers, de bezorgers van de Hiero en de Buurtkrant en onze systeembeheerder. Deze groep mensen vormen samen met de opbouwwerkers (zie hieronder) het hart van de Aktiegroep. Elke dag dragen deze actieve bewoners hun steentje bij.

Actieve bewoners in zelfstandige werkgroepen

Dit zijn de honderden (groepen en groepjes) bewoners uit de wijk die samen een initiatief hebben genomen, bijvoorbeeld rond een thema, of straat. En hiervoor, indien nodig, bekostiging hebben geregeld (bijvoorbeeld via OpzoomerMee, een bewonersinitiatief of de WOW-tjes van Woonstad Rotterdam). De Aktiegroep speelt hierbij een faciliterende en ondersteunende rol, door bijvoorbeeld een vergaderruimte of werkplek te bieden, als ‘uitbetaalkantoor’ te functioneren en door individuen en groepen aan elkaar te koppelen. Met andere woorden: de individuele aanvragers/trekkers zijn verantwoordelijk en de Aktiegroep ondersteunt. Voorbeelden zijn de werkgroepen in en rond het Wijkpark en veel eenmalige activiteiten van allerlei aard.

Actieve bewoners in projecten van de Aktiegroep

Dit zijn de meer dan honderd bewoners die werken aan projecten waarover de Aktiegroep afspraken heeft gemaakt met opdrachtgevers of subsidieverstrekkers. De Aktiegroep is formeel de uitvoerder en verantwoordelijk. Voorbeelden zijn de energiecoaches, groepen die zich inzetten voor vergroening van de wijk en de werkgroep die zich bezighoudt met het plaatsen van collectieve zonnepanelen.

Medewerkers

De stille krachten achter alle vrijwilligersactiviteiten zijn de vier parttime professionals. Zij brengen bewoners samen en koppelen bewonersgroepen aan partners. Zij bieden zodanige ondersteuning, stimulerend en coachend, dat de bewoners het heft in eigen hand hebben en houden. En zij bewaken de sfeer op het Wijkplein, waardoor iedereen zich welkom voelt en uitgenodigd om mee te doen.

Opbouwwerkers

Nu zijn dat Natalie Dupon, Petra van den Berg en Annika van der Weide  Zij werken parttime (samen 1,7 fte) en zijn in vaste dienst. Zij zijn onontbeerlijk voor de ondersteuning van het Wijkplein. Daarnaast doen zij nu ook veel werk voor de verschillende projecten waarvan de Aktiegroep opdrachtnemer is.

Administratieve ondersteuning

Onze administrateur Sylvia Stentler, houdt zich vooral bezig met de financiële administratie van de bewonersinitiatieven en de kas. Ze werkt 12 uur per week bij de Aktiegroep, via WMO Radar. Een belangrijk onderdeel van haar takenpakket is het per kas uitbetalen van gelden voor de talloze OpzoomerMee activiteiten en bewonersinitiatieven. Zij levert ook een aandeel bij het toezien op verantwoording daarvan. Onze schoonmaker Cora de Otter zorgt al sinds jaar en dag – en samen met onze actieve bewoners – dat onze ruimtes schoongehouden worden.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Aktiegroep Oude Westen ontvangen geen vergoeding. De organisatie van de Aktiegroep gerund door 35 vrijwilligers die daarvoor evenmin een geldelijke vergoeding krijgen. Als beloning worden vrijwilligers – in de vorm van individuele of groepsgewijze – training en advisering geholpen met de realisering van een persoonlijke ontwikkelingswens.

De organisatie heeft heeft 1,7 fte medewerkers in dienst die conform  Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening betaald worden.

Contact

Het Wijkplein is in verband met de coronamaatregelen geopend van maandag tot en met donderdag. Je moet wel even aanbellen.

Op donderdag en vrijdag zijn we alleen telefonisch bereikbaar.

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3
3014 RA Rotterdam

t. 010 – 436 17 00
e. info@aktiegroepoudewesten.nl

KVK: 41131425 | RSIN:007792979

Belangrijke contactgegevens

Administratie, Silvia Stentler: info@aktiegroepoudewesten.nl

Opbouwwerk, Petra van de Berg: petra@aktiegroepoudewesten.nl

Opbouwwerk, Natalie Dupon: natalie@aktiegroepoudewesten.nl

Opbouwwerk, Annika van der Weide:mailto:annika@aktiegroepoudewesten.nl

Buurtkrant, redactie: buurtkrantOW@gmail.com

Hiero, redactie: hiero@aktiegroepoudewesten.nl

Website, redactie: website@aktiegroepoudewesten.nl