Organisatie

Actieve bewoners

Zonder actieve bewoners kan de Aktiegroep niet bestaan. De Aktiegroep biedt hen een centrale plek: het Wijkplein en waar nodig ondersteuning. Bewoners zijn er in allerlei soorten en maten en ze hebben heel diverse culturele – en opleidingsachtergronden. Ze werken aan projecten en initiëren ontzettend veel initiatieven. Ze zijn actief in de buitenruimte en straten, op pleinen en binnenterreinen en in het wijkpark. Ze organiseren veel activiteiten die te maken hebben met energietransitie en vergroening. Ze schrijven voor de Buurtkrant, de Hiero en onderhouden de website.

Soms sluiten ze aan bij bestaande projecten die soms al decennia bestaan, en regelmatig zijn het ook nieuwe activiteiten die zij zelf opstarten.

Het bestuur

Het bestuur is formeel (financieel) eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Aktiegroep. Personeel, huisvesting en organisatie:

  • Paul Claessens, voorzitter
  • Anne Raangs, secretaris
  • Wim Landvreugd, penningmeester

Het bestuur streeft naar uitbreiding van het bestuur met een aantal leden. Wil je informatie hierover? Neem dan contact met hen op. Dit kan via info@aktiegroepoudewesten.nl.

Actief in het Wijkplein

Tientallen bewoners houden met elkaar het Wijkplein ‘draaiend’. Het wijkplein is gevestigd aan de Gaffelstraat 1 en bestaat uit een ontmoetingsruimte, een kantoor en diverse activiteiten- en vergaderruimtes. Er zijn gastvrouwen en gastheren die zorgen voor de thee en de koffie en dat het opgeruimd blijft. Er is een conciërge. De “buurtwinkeliers” achter de balie ontvangen je, helpen je met een vraag of wijzen je de weg als je binnenkomt. Er zijn bezorgers van de Hiero en de Buurtkrant en een communicatiemedewerker.

Deze groep mensen vormen samen met de professionele medewerkers (zie hieronder) het hart van de Aktiegroep.

Actief in zelfstandige werkgroepen

Er zijn tal van groepen en groepjes van bewoners uit de wijk die samen een initiatief hebben genomen. Dat kan bijvoorbeeld rond een thema of straat zijn. Als er financiering voor nodig is kunnen zij hier vaak terecht.

De Aktiegroep faciliteert en ondersteunt. Bijvoorbeeld door het bieden van een vergaderruimte, een werkplek met pc, papier en kopieermogelijkheden. De Aktiegroep ondersteunt ook door de adminstratie bij te houden en als ‘uitbetaalkantoor’ te functioneren. Zij verbindt individuen en groepen aan elkaar. De individuele aanvragers/trekkers organiseren zelf hun eigen activiteiten en blijven zelf verantwoordelijk voor hun project.

Sommige werkgroepen zijn al heel erg lang actief, soms tientallen jaren.

Actief in projecten

Veel bewoners werken aan projecten waarover de Aktiegroep afspraken heeft gemaakt met opdrachtgevers of subsidieverstrekkers. De Aktiegroep is formeel de uitvoerder en daarmee is het bestuur  verantwoordelijk. Voorbeelden zijn het team energiecoaches, groepen die zich inzetten voor vergroening van de wijk en een werkgroep die zich bezighoudt met het plaatsen van collectieve zonnepanelen.

Medewerkers

Zonder ondersteuning kan een organisatie als de Aktiegroep niet bestaan. Zij bieden professionaliteit en zorgen voor continuïteit. Zij zijn onafhankelijk en houden in de gaten dat er ruimte blijft voor iedereen. Bewoners zijn het niet altijd met elkaar eens. Soms heb je dan een partij nodig die daar net even buiten  staat. Zij brengen bewoners samen en koppelen bewonersgroepen aan partners. Ze stimuleren en coachen maar zorgen altijd dat de bewoners zelf het heft in eigen hand hebben en houden. Ze bewaken de sfeer op het Wijkplein. Iedereen moet zich welkom voelen en uitgenodigd om mee te doen.

Professionele ondersteuning

  • Lieke Bolt: Administratief medewerker / Wij(k) Vergroenen lieke@aktiegroepoudewesten.nl
  • Deef Kuiper: coördinator Werkplaats Duurzaam deef@aktiegroepoudewesten.nl

Beloningsbeleid

Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen geldelijke vergoeding.

De beloning bestaat uit waardering die er is voor het vele werk dat zij belangeloos doen voor het goede doel: een beter, leuker en fijner Oude Westen.

Daarnaast worden vrijwilligers – in de vorm van individuele of groepsgewijze – training en advisering geholpen met de realisering van een persoonlijke ontwikkelingswens.

Er wordt jaarlijks een feest of uitstapje georganiseerd.

Contact

Het Wijkplein is van maandag – vrijdag geopend van 9.00 – 17.00 u.

In de avond en het weekend is er ruimte beschikbaar als er activiteiten zijn of een overleg.

Aktiegroep Het Oude Westen
Gaffelstraat 1-3
3014 RA Rotterdam

010 – 436 17 00
info@aktiegroepoudewesten.nl

KVK: 41131425 | RSIN:007792979