Het WOW-spel

Woonstad Rotterdam en gemeente Rotterdam investeren continu in de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Vaak dragen de bewoners hiervoor ideeën aan. In 2015 hebben Woonstad en de gemeente zich met de bewoners van het Oude Westen gebogen over de vraag op welke wijze de bewoners zelf kunnen bepalen hoe een deel van het leefbaarheidsbudget in hun wijk besteed wordt.

“Het antwoord: het WOW-spel; een investeringsspel waarmee bewoners direct een voorstel kunnen indienen ter verbetering van de wijk. Op welke wijze je het voorstel kunt indienen kun je verder lezen op deze pagina.

Het WOW-spel is hiermee een laagdrempelig instrument dat de onderlinge betrokkenheid en samenwerking van bewoners binnen een wijk bevordert. Wij (de Aktiegroep) zijn het aanspreekpunt voor het WOW-spel Oude Westen. De Aktiegroep zal via de bekende kanalen communiceren wanneer er weer een WOW-cheque in de bus valt.

Spelregels en werkwijze

De aanvraag moet minimaal 3 weken voor de uitvoering van de activiteit ingediend worden.
Aanvraagcriteria:

  • Activiteiten die uw straat of binnenterrein mooier of gezelliger maken.
  • Activiteiten die participatie en integratie bevorderen.
  • Wijkactiviteiten op het gebied van kunst cultuur op sport.
  • Ontmoetingsactiviteiten

LET OP! Eten en drinken bij ontmoetingsactiviteiten kunnen in beperkte mate met WOW-cheques gefinancierd worden (max 50,-).

Procedure van idee naar aanvraag

Stap 1. Aanvraagformulier invullen

Verzamel Wow-cheques en dien jouw idee in via het ‘Aanvraagformulier Wow-initiatief’ op de website. Als dat niet mogelijk is kun je een formulier ophalen en weer inleveren bij de balie van de Aktiegroep.

>Deze wordt dan doorgestuurd naar de beoordelingscommissie.

>De uitkomst van de beoordeling wordt dan gecommuniceerd met de aanvrager.

>Bij positieve beoordeling wordt het geld overgemaakt op de rekening.

Indien dat niet mogelijk is wordt er een uitbetaalafspraak gemaakt.

Stap 2. Wow-cheques inleveren

Wanneer de aanvraag goedgekeurd is lever je de verzamelde WOW-cheques in bij de Aktiegroep.
Voor de afspraak kunt je bellen naar 010-4361700 of mailen naar info@aktiegroepoudewetsen.nl

Stap 3: Verantwoording

Als bewoners die de WOW-cheque voor de activiteit inzetten ben je verantwoordelijk voor de manier waarop het geld besteed wordt. Bewaar de bonnen voor de uitgaven goed. Deze dien je na de activiteit bij de Aktiegroep in te leveren.

Het geld dat we uitbetalen dienen wij als organisatie ook te verantwoorden aan onze accounthouder.

Indien de bonnen van een aanvraag niet aangeleverd worden, kan er ook geen nieuwe aanvraag worden gedaan.

Activiteiten georganiseerd met WOW-cheques

Hier een greep uit de activiteiten die zijn georganiseerd met WOW-cheques.

Zowel de bewoners uit de Tuinderstraat e.o. en de bewoners uit de Akeleistraat onderhouden het groen en hebben met de WOW-cheques tuingereedschap aangeschaft. Bewoners uit o.a. de Adrianastraat, Bajonetstraat, Akeleistraat hebben ook de omgeving groener gemaakt.

Speelcentrum Weena heeft WOW-cheques verzameld om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren. Klus & Werk( Pameijer) hebben tijdens de 1e corona lockdown de WOW-cheques gebruikt om lunch uit te delen, ook hebben zij de WOW-cheques gebruikt om de buitenruimte in de Schietbaanstraat te vergroenen.

Bewoners uit de Coolsedwarstraat/Bloemstraat hebben heel het binnenplein schoongemaakt en nieuwe planten in de bakken geplaatst. De wijktuin heeft WOW-cheques verzameld voor de Wijktuin.

Bewoners uit de Coolsedwarsstraat/Zijdewindestraat hebben een ontmoetingsactiviteit op het binnenplein georganiseerd

Bewoners uit de Drievriendenstraat hebben de buitenruimte verfraaid en een ontmoetingsactiviteit georganiseerd.

Leeszaal West heeft de WOW’tjes ingezet voor een aantal activiteiten zoals het Rijnhoupleinfestival en een debat over wonen als mensenrecht.

Bistro Laurensius en de bewoners van de Saftlevenstraat/ Ochterveltstraat hebben tijdens de 1e Corona-lockdown allerlei bewoners ondersteund met levensmiddelenpakketjes.

De Gaffel heeft in die periode extra fruitpakketten voor de kinderen uit de buurt kunnen aanschaffen.

Bewoners sparen WOW’tjes voor het vergroenen van het dak Batavierenstraat/ Anna Pauwlownastraat (1 BLOK GROEN)

Annelies vrijwilliger van de Aktiegroep heeft WOW’tjes verzameld om een bijdrage te leveren aan de muurschildering van Rini de Otter

Bewoners organiseren met de WOW’tjes ontmoetingsactiviteiten bij het Wijkpastoraat