Het WOW-spel

Heb je een goed idee om de wijk te verbeteren? Met het WOW-spel kun je hiervoor een financiële bijdrage krijgen. Op deze pagina lees je hoe je dat kunt aanvragen.

Een paar keer per jaar vallen er in alle brievenbussen van het Oude Westen WOW-tjes in de bus. Door deze WOW-tjes te verzamelen kun je geld krijgen voor je idee voor een activiteit in de wijk. Na goedkeuring van je idee, wordt ieder WOW-tje € 10 waard (maximaal 50 WOW-tjes, dus € 500). Bedenk dus hoeveel WOW-tjes er nodig zijn om je idee uit te voeren en verzamel ze.

Let op: De activiteit moet in een van deze categorieën passen:

· Mooier, gezelliger of groener maken van je straat of binnenterrein;

· Bevorderen van participatie en integratie;

· Een wijkactiviteiten op het gebied van kunst, cultuur of sport;

· Ontmoetingsactiviteiten voor wijkbewoners.

Er mag maar een klein deel van het aangevraagde budget naar eten en drinken uitgegeven worden.

De stappen op een rij

Stap 1. Verzamel vouchers

Vraag je wijkgenoten om hun WOW-tje, zodat je genoeg WOW-tjes hebt voor je idee.

Stap 2. Vul het aanvraagformulier in

Doe je aanvraag minimaal 3 weken voor de uitvoering van de activiteit, via het formulier. Als dat niet mogelijk is, kun je een formulier ophalen en weer inleveren bij de balie van de Aktiegroep.

Stap 3: Beoordeling door de commissie

Je aanvraag gaat naar de beoordelingscommissie. Deze werkt erg snel. Je hoort binnen een week of je aanvraag goedkeuring krijgt.

Goedgekeurd? Dan ga je naar stap 4

Stap 4: Lever de Wow-tjes in en ontvang geld voor je idee

Lever je de verzamelde WOW-cheques in bij de Aktiegroep (bij Lieke of Deef).

We kunnen het geld naar je bankrekening overmaken. Ook kun je het contant afhalen. Zet op het formulier bij rekeningnummer: contant. Zodra de cheques zijn ingeleverd gaan we het voor je regelen. Dit kan een paar dagen duren. Als het dan voor je klaar ligt nemen we contact met je op.

Stap 5: Voer je idee uit

Breng je idee tot uitvoering, samen met je wijkgenoten!

Stap 6: Verantwoording

Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop het geld besteed wordt.  Bewaar de kassabonnen en eventuele facturen voor de uitgaven gedurende 2 jaar goed. Het kan zijn dat we die bonnen bij je moeten opvragen. Accountants hebben soms vragen hebben over besteding van het geld. Dat kan nodig zijn voor onze eigen verantwoording of voor degene die het geld voor de WOW-tjes ter beschikking stellen (Woonstad Rotterdam en Gemeente Rotterdam).

Vragen?

De Aktiegroep is het aanspreekpunt voor het WOW-spel Oude Westen. Voor vragen kun je daar terecht via 010-436 1700 of info@aktiegroepoudewesten.nl.

De Aktiegroep zal via onze website startpagina of de bekende kanalen (Buurtkrant, Facebook, wow-rotterdam.nl etc.) laten weten wanneer er weer WOW-tjes in de bus vallen.

Voorbeelden van activiteiten WOW-cheques

De Tuinderstraat bewoners e.o. en uit de Akeleistraat onderhouden het groen en hebben met de WOW-cheques tuingereedschap aangeschaft.

Bewoners uit o.a. de Adrianastraat, Bajonetstraat, Akeleistraat, Saftlevenstraat, Mathernesserlaan, hebben ook de omgeving groener gemaakt met geveltuinen, bloempotten en boomspiegels.

Speelcentrum Weena heeft WOW-cheques verzameld om extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Klus & Werk (Pameijer) hebben de WOW-cheques gebruikt om de buitenruimte in de Schietbaanstraat te vergroenen.

Bewoners uit de Coolsedwarstraat/Bloemstraat hebben heel het binnenplein schoongemaakt en nieuwe planten in de bakken geplaatst. De wijktuin heeft WOW-cheques verzameld voor de Wijktuin.

Bewoners uit het Mosblok hebben een ontmoetingsactiviteit op het binnenplein georganiseerd.

St Mariastraat heeft de boomspiegels aangepakt en een regenton geregeld.

Bewoners uit de Drievriendenstraat hebben de buitenruimte verfraaid en een ontmoetingsactiviteit georganiseerd.

Leeszaal West heeft de WOW’tjes ingezet voor een aantal activiteiten zoals het Rijnhoutpleinfestival en een debat over wonen als mensenrecht.

Bewoners sparen WOW’tjes voor het vergroenen van het dak Batavierenstraat/ Anna Pauwlownastraat (1 BLOK GROEN)

Annelies vrijwilliger van de Aktiegroep heeft WOW’tjes verzameld om een bijdrage te leveren aan de muurschildering van Rini de Otter

Bij de Doorbraak zijn de kapotte buxus hagen vervangen voor ligusterhagen.

Bewoners organiseren met de WOW’tjes ontmoetingsactiviteiten bij het Wijkpastoraat

Meer informatie over het Wow-spel

Woonstad Rotterdam en gemeente Rotterdam investeren continu in de verbetering van de leefbaarheid in wijken. Vaak dragen de bewoners hiervoor ideeën aan. In 2015 hebben Woonstad en de gemeente zich met de bewoners van het Oude Westen gebogen over de vraag op welke wijze de bewoners zelf kunnen bepalen hoe een deel van het leefbaarheidsbudget in hun wijk besteed wordt. Het antwoord was het WOW-spel, een investeringsspel waarmee bewoners direct een voorstel kunnen indienen ter verbetering van de wijk.

Het WOW-spel is hiermee een laagdrempelig instrument dat de onderlinge betrokkenheid en samenwerking van bewoners binnen een wijk bevordert.

Elk jaar komt er zo meer dan € 15.000 euro beschikbaar om samen met wijkgenoten de buurt een beetje te verbeteren. Heb je plannen waarvoor meer dan € 500 nodig is? Lees dan op deze pagina (klik hier) over (financiële) ondersteuning voor projecten.