Uitnodiging 13 februari 19.30 uur ‘Thuis bij de Aktiegroep’ Speciaal.

8 februari 2020

Wijkbijeenkomst over het jaarplan Aktiegroep 2020

Transitie 

De Aktiegroep heeft de laatste twee jaar een verandering doorgemaakt: de structurele subsidie van de gemeente is gestopt. Maar we gaan door met onze activiteiten voor en door bewoners, het ondersteunen van werkgroepen en bewonersinitiatieven en nog veel meer.

Opdrachten binnen voor 2020

Het is weer gelukt om fondsen aan te trekken en opdrachten binnen te halen, veelal op het gebied van duurzaamheid. We gaan dus door! Daar mogen we met elkaar best trots op zijn. Tijd voor een vrolijke bijeenkomst voor betrokkenen bij de Aktiegroep en alle andere bewoners van het Oude Westen op 13 februari.

Plannen 2020

We hebben weer een hele lijst met plannen voor het komende jaar. En er komen gedurende 2020 vast nog nieuwe plannen en activiteiten bij. Graag nodigen we wijkbewoners uit om hierover van gedachten te wisselen. Met deze input kunnen we het jaarplan afmaken en dat als leidraad voor 2020 gebruiken.

Opbrengst Vrienden van de Aktiegroep

Onderdeel van de avond is een voorstel van de Vrienden van de Aktiegroep over de besteding van het geld dat vorig
jaar in de campagneweek en daarna is opgehaald. Mensen die lid zijn kunnen hierover stemmen.

Ieder jaar verantwoorden 

Eind 2020/begin 2021 kijken we samen terug en leggen verantwoording af over het uitvoeren van dit jaarplan en maken we het jaarplan voor 2021.

Ideeën suggesties 

Natuurlijk zijn ook tussendoor ideeën en suggesties meer dan welkom. En gedurende het jaar bespreken we de voortgang in “Thuis bij de Aktiegroep”.
Thuis bij de Aktiegroep: een gezellige avond waarbij je elkaar ontmoet en informeert, onder het genot van een drankje