Onderzoek naar het ‘vermarkten’ van toerisme op de West Kruiskade

4 mei 2020

Rozilda Varela is een student Tourism Management aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam. Momenteel is zij bezig haar afstudeeronderzoek.

In opdracht van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en Hogeschool Inholland doet zijĀ een verkennend onderzoek waarbij het doel is om aanbevelingen te formuleren om door middel van immaterieel erfgoed de West-Kruiskade toeristisch te vermarkten.

De lokale bevolking is bij het toeristisch ontwikkelen van de West-Kruiskade ook een stakeholder en is het belangrijk om hun belangen daarin te behartigen. Toerisme kan bijvoorbeeld de leefbaarheid in de wijk aantasten. Omdat Aktiegroep Oude Westen zich samen met de bewoners in zet in de wijk en straat, wil ik graag een aantal interview vragen delen, zodat zij met betrekking tot dit onderwerp een beeld krijgt wat de belangen, wensen, behoefte, de kansen en de uitdagingen zijn.

Je kunt de onderzoeksvragen kun je beantwoorden door op de onderstaande link te klikken. Het beantwoorden van de vragen is geheel anoniem en neemt max. 5 minuten van jouw tijd in beslag.