Energriecoaches op gepaste afstand met elkaar in overleg

5 juni 2020

Op dit moment is met financiële steun van Woonstad Rotterdam, een energieteam met tien energiecoaches opgeleid. Zij gaan bij groepen en individuele buurtgenoten op bezoek en geven advies over mogelijkheden om energie te besparen. Zij slagen erin zeer moeilijk bereikbare bewoners te bereiken.

De Aktiegroep wil ieder jaar een nieuw team van tien energiecoaches opleiden. Daarnaast wil zij de mensen die al energiecoach zijn regelmatig bijeen blijven brengen om ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Een recent idee is om energielessen op de basisscholen te gaan geven en leerlingen van groep 7 en 8 de gelegenheid te bieden om ‘mini-energiecoach’ te worden.

Door de Coronamaatregelingen van de afgelopen weken, is dit natuurlijk niet mogelijk geweest. Met de versoepeling van de regels gaan de energiecoaches met elkaar na, op welke wijze zij de gestelde plannen toch kunnen uitvoeren.