Duurzaam

De Aktiegroep werkt in samenwerking met Het Waterschap, Gemeente Rotterdam (Watersensitive) aan alternatieve vormen van waterafvoer als noodzakelijke aanpassing aan de klimaatverandering.

De Aktiegroep trekt in opdracht activiteiten gericht op het vergroenen van de wijk, o.a. het aanleggen van Geveltuinen XXL, het vergroenen van binnenterreinen en daken. De Aktiegroep heeft daar extra financiering voor georganiseerd via Stadsbeheer van de Gemeente Rotterdam. Met dit programma werkt De Aktiegroep aan het verbeteren van het milieu in de wijk en het versterken van onderlinge sociale contacten.
In 2018 zetten we in samenwerking met de welzijnsorganisatie en de gemeente Rotterdam een wijkploeg van vrijwilligers op om het groen zelf te beheren.
De Aktiegroep werkt – in samenwerking met Het Waterschap en de Gemeente Rotterdam- aan alternatieve vormen van waterafvoer als noodzakelijke aanpassing aan de klimaatsverandering.
We maken een meerjarenprogramma voor bewoners en professionals om kennis uit te wisselen over groenprojecten met bewoners.

Bewoners zetten zich in voor groene daken, zonnepaneelcoöperaties en alternatieven voor de gasverwarming.
In het Oude Westen is 80 procent van de woningvoorraad in handen van een woningbouwcorporatie. Om deze reden is het juist hier interessant om de energietransitie vanuit huurders vorm te geven. Een serieuze groep van bewoners met verstand van zaken heeft zich op dit thema georganiseerd. Zij zetten zich in om samen met de gemeente Rotterdam, de woningcorporatie Woonstad Rotterdam en andere relevante partners de (landelijke en lokale) ambities rond duurzaamheid en het wonen concreet te gaan maken in de wijk.
Vanzelfsprekend sluiten zij hiermee aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam. De bewonersgroep heeft de ambitie dat het Oude Westen op dit onderwerp een voorbeeldfunctie gaat vervullen voor andere wijken in Rotterdam en Nederland. Inzet is: werken aan bewustwording, concrete kleine en grote aanpassingen in de woningen en invloed uitoefenen op het beleid van de woningbouwcorporatie en andere relevante partners.
Kansrijk is onder meer het ontwikkelen van groene daken en zonnepanelen omdat het Oude Westen vele platte daken heeft. Sterker nog: woningcomplexen met vier etages, en daar hebben we er veel van in de wijk, in bezit van de woningcorporatie, zijn zeer geschikt om ‘nul-opde-meter-woningen’ van te maken. Dit is een concreet voorbeeld van een onderwerp waar inzet van bewoners hard nodig is om beweging te generen.

 

 

Voor meer informatie over duurzaamheidprojecten klik dan op de volgende linkjes:

Watersensitive

Postcode Roos

Geveltuin XXL