Contact / Over ons

 

Contact

Aktiegroep Het Oude Westen
Wijkplein
Gaffelstraat 1-3
3014 RA Rotterdam

Het wijkplein is vrijwel altijd geopend op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

t. 010 – 436 17 00
e. info@aktiegroepoudewesten.nl

Naar boven

Waarom de Aktiegroep?

De inspanningen van de Aktiegroep hebben er mede voor gezorgd dat er in het Oude Westen een prettig leefklimaat heerst…

 • waar men niet naast maar mét elkaar leeft,
 • waar je snel anderen kan vinden als je iets op touw wilt zetten of ondernemen,
 • waar het gewoon is dat verschillende culturen zich mengen,
 • waar men elkaar helpt waardoor er voor iedereen een plekje is.

Daarom, dus!

Naar boven

Hoe het begon

De Aktiegroep is ontstaan in 1970. De gemeente Rotterdam wilde de wijk slopen om hier een kantorencentrum van te maken. De bewoners wilden hier blijven wonen. Onder aanvoering van de Aktiegroep is er toen strijd gevoerd voor behoud van de wijk. Dat heeft geresulteerd in de stadsvernieuwing van de jaren 80 en 90. Bestrijding van de enorme heroïneoverlast in deze jaren, was het tweede gezamenlijke belang. Ook is de Aktiegroep zich in die tijd gaan bezighouden met onderwijs, voorzieningen en woonomgeving. In de eerste jaren was de Aktiegroep vooral een beweging van een relatief kleine voorhoede met een enorme achterban.

Naar boven

Wat doet de Aktiegroep?

Bewoners doen het zelf

Tegenwoordig is de Aktiegroep een platte organisatie met een groot scala aan activiteiten met als belangrijkste kenmerk dat er vooral iets van de grond komt als bewoners zich daar zelf voor inzetten. De kracht van de Aktiegroep bestaat er vooral uit dat zij zich constant vernieuwt. Zowel als het gaat om activiteiten als om wijkbewoners die zich actief willen inzetten.

Netwerk

Alle activiteiten en enkele honderden actieve bewoners vormen samen een uitgebreid netwerk in de wijk. Via dit netwerk zijn er ook talloze contacten met instellingen als Woonstad (de grootste huisbaas van de wijk), de politie, de gebiedscommissie, Radar (de instelling voor zorg en welzijn) en meer. Dat levert een goede voedingsbodem op voor nieuwe activiteiten en initiatieven.

Maar wat gebeurt er dan zoal?

Hier een greep uit wat er allemaal te doen is:

 • Er is een groot aantal werkgroepen die zich bezig houden met alles wat met een leefbare wijk te maken heeft.
 • Al 40 jaar is er een huiswerkklas waar kinderen uit de wijk die voortgezet onderwijs volgen, geholpen worden bij het maken van huiswerk.
 • Opzoomer Mee-initiatieven en bewonersinitiatieven worden vaak op het wijkplein geboren en daar bijna allemaal administratief afgehandeld.
 • Er is een wijkpark met 5 werkgroepen waaronder de Wijktuin en Dierenhof.
 • Tien keer per jaar verschijnt de Buurtkrant en de Hiero, een nieuwsbrief voor actieve vrijwilligers.
 • Elk jaar vindt in het Wijkpark het Zomerfeest plaats.
 • Vier keer per jaar is er een Actiegroepcafé waar alle actualiteiten van dat moment de revue passeren.

Iedereen doet mee

Respect voor de ander en opereren op basis van gezamenlijke belangen zijn belangrijke uitgangspunten. Iedereen moet mee kunnen doen. Alle inzet wordt gewaardeerd. Dat voorkomt kliekvorming en ook mensen die niet altijd even goed mee kunnen komen, doen mee, samen met degenen die dat wel kunnen. De rol van de Aktiegroep is die van de spin in het web.

Ondersteuning

De Aktiegroep heeft beperkte professionele ondersteuning die je helpt een volgende stap te maken. Vaak zijn het ook de bewoners zelf die elkaar helpen. Heb je ondersteuning nodig bij het organiseren van een activiteit of bij het uitwerken van een nieuw initiatief? Kom naar het wijkplein!

Naar boven

Wijkplein

Het wijkplein van de  Aktiegroep is gehuisvest aan de Gaffelstraat 1-3 in Rotterdam. Je vindt er allerlei voorzieningen zoals computers, printers, een scanner en een kopieerapparaat. En er zijn verschillende vergaderruimtes. Als je die nodig hebt, om alleen of met anderen iets te organiseren, kan je daar gebruik van maken.  Momenteel worden deze ruimtes o.a. gebruikt door Radar; voor de budget coaching, Divine, Brede Raad, parkeeroverleg centrum breed, wijkdialoog, Ouders in Aktie, Naailes, Nederlandse taalles, Tuin de Bajonet etc. Ook is het kantoor beschikbaar voor andere professionals in de wijk (flexplek), stagiaires van Radar en de Krachtvrouwen.

De verschillende werkgroepen houden er kantoor en of speekuren zoals;  redactie Hiero, Wijkpark,  Singphony, We laten ons niet kisten, websiteredactie, buurtkrantredactie, Aktiegroepcafe, belastingspreekuur, juridisch spreekuur, Somalisch spreekuur, Samen door een deur, individuele hulpverlening

Het wijkpleinwinkel is ook de plek waar je naar binnen kan lopen met een vraag.Je komt er al gauw in contact met medebewoners of instellingen in de wijk. Op het wijkplein is ook veel kennis van de wijk, ervaring en er zijn contacten waar je je voordeel mee kunt doen. Veel buurtbewoners  en instellingen uit de wijk hebben in de loop der jaren de weg weten te vinden naar het wijkplein. Met een idee, initiatief of een probleem waar ze tegenaan liepen.

Daarnaast zijn er op het wijkplein nog meer mensen actief. Mensen die de balie bemannen, gastvrouwen en gastheren die voor koffie en thee zorgen. En mensen die zorgen dat iedereen die daar behoefte aan heeft, een ruimte krijgt om te vergaderen. De boel moet ook een beetje opgeruimd blijven en voorzieningen als de keuken en sanitair moeten netjes gehouden worden.

Naar boven

Partij-politiek

De Aktiegroep krijgt regelmatig de vraag van verschillende politieke partijen of zij hun partijprogramma en alle promotiematerialen daaromheen, bij ons neer kunnen leggen.
Dit wijzen wij af, omdat de Aktiegroep als organisatie niet aan partijpolitiek doet.
De Aktiegroep staat voor een open cultuur, waarbij er plaats is voor een ieder die zich wil inzetten voor de wijk en elkaar, waarbij partijpolitiek of geloofsovertuiging geen rol speelt.
Onze organisatie en onze locatie zijn ‘neutraal gebied.
Dat wil niet zeggen dat men het onderling niet over partijpolitiek heeft. Op het wijkplein vinden er regelmatig politieke discussies tussen bewoners onderling plaats.
Soms naar aanleiding van elkaars mening, de situatie in de wijk, een krantenartikel of een politiek debat dat heeft plaats gevonden. Echter spreekt de organisatie geen politieke voorkeur uit.

Naar boven

Hoe verder met de Aktiegroep?!

Aktiegroep Oude Westen biedt al 47 jaar ondersteuning aan bewoners van het Oude Westen. Helaas staat ons voortbestaan regelmatig ter discussie. Ook nu zijn het weer woelige tijden en staat de toekomst van de Aktiegroep onder druk.

Om de toekomst te waarborgen is een 3-fasenplan ontwikkeld. Fase 1 van het plan is door de wethouder goedgekeurd. In deze fase staat het uitwerken van de toekomstplannen centraal. Op het einde van het jaar vindt het ‘go-or-no-go’ besluit plaats. We zijn er nog niet, maar we gaan door!

Wil je meehelpen de toekomst van de Aktiegroep veilig te stellen of wil je meer informatie? Neem contact op met Petra (di-woe-vrijdag) of Natalie (ma-vrij) 010.4361700.

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen. Hieronder vind je een overzicht van alle berichten op chronologische volgorde met het meest recente bericht bovenaan.

Overleg toekomst Aktiegroep

Meer over de toekomst van de Aktiegroep

Naar boven