Vrienden van

Waarom vrienden van?

De Aktiegroep is al tientallen jaren gevestigd aan de Gaffelstraat 1-3 en heeft ruim 48 jaar ervaring met het stimuleren van initiatieven van bewoners om hun wijk te verbeteren.
De Gaffelstraat 1-3 is daarmee een sociaal monument van bewonersinitiatief met een roemrucht verleden waarbij het voeren van felle acties voor betaalbare huurwoningen voor de lage inkomensgroepen niet werden geschuwd.

Door de jaren heen heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een organisatie van activiteiten en inzet. Bewoners die zich bij de Aktiegroep aansluiten werken op allerlei manieren aan een veerkrachtige wijk en zetten zich in om het vermogen te versterken om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan, zowel op individueel als collectief niveau.

De Aktiegroep is een poort naar de wijk. De organisatie heeft veel contacten in de wijk: met bewoners die op basis van dezelfde interesses iets willen in hun straat of portiek of met een specifiek onderwerp, met bewoners van verschillende culturele achtergronden en met zogenaamde kwetsbare en moeilijk bereikbare groepen.

De Aktiegroep zit diep in de haarvaten van de wijk. Vele gemeentelijke diensten, stedelijke organisaties, onderzoekers en instituten vinden hun weg naar de wijk via deze poort. Organisaties die hun beleidsplannen, onderzoeksvoorstellen en werkpraktijken samen met bewoners verder willen brengen om zo duurzame praktijken op te bouwen. Voor hen is de Aktiegroep en het Oude Westen een laboratorium van co-creatie.

De Aktiegroep heeft aandacht voor niet vertelde of niet gehoorde verhalen uit de wijk. De organisatie richt zich in de eerste plaats op bewoners die het moeilijker hebben om mee te komen; mensen die (tijdelijk) in kwetsbare posities verkeren, mensen die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, mensen met lage inkomens, lage opleidingen of geen werk.

De Aktiegroep werkt aan ‘samen’ redzaamheid. De Aktiegroep stimuleert bewoners -waarvoor dat niet zelfsprekend is- zich uit te spreken en te organiseren om de eigen leefomgeving en situatie te verbeteren. Steeds staat meerstemmigheid centraal.

Ook hebben we aandacht voor de gentrificatie die in het Oude Westen optreedt. Er komen steeds meer nieuwe bewoners wonen die bewust kiezen voor de stadswijk nabij het centrum, hoog opgeleid zijn en meer geld te besteden hebben. De uitdaging voor de Aktiegroep ligt er om de potentiële kloof tussen arm en rijk en bijbehorende belangen te dichten en te investeren in het samenbrengen en samenwerken aan de veerkracht van de wijk.

 

De Aktiegroep heeft dus een groot netwerk van bewoners die hun tijd, kennis, vakmanschap inzetten om de wijk te versterken, verbeteren en te verbinden. Naast het netwerk van bewoners zijn er (oud)professionals en organisaties die ons een warm hart toe dragen.

Het warme hart bezegelen we graag met een officiële vriendschapsverzoek, niet alleen door ons te ‘liken’, maar ook om vast te leggen in tijd, kennis, vakmanschap en/of een financiële bijdrage. Sommige dingen kosten ook geld. Gelukkig zijn er reeds partijen die ons daar – door het geven van geld of een korting – mee helpen.

Jouw in inzet en/of bijdrage zorgt ervoor dat we bewoners en hun initiatieven zoals benoemd kunnen blijven stimuleren om de wijk te verbeteren.

Wil je ook aan ons laten zien dat je onze vriendschap waardeert ? Ga dan in op ons vriendschapsverzoek en wordt officieel een vriend van de Aktiegroep door je via één of beide knoppen aan te melden!

Vriendschapsverzoek  die zich uitdrukt in tijd, kennis en vakmanschap en wat het jou oplevert.

Vriendschapsverzoek die zich uitdrukt in een financiële bijdrage en wat het jou oplevert.

 

 

 

 

Ook Nieuwsgierig welke organisaties er momenteel (financieel) bijdragen? Ga met je muis over het logo.