Vrienden van

Vrienden maken het verschil, wordt een vriend van de Aktiegroep Het Oude Westen!

De Aktiegroep zet zich al sinds 1970 in voor toekomstbestendige wijk voor al haar bewoners!
Sinds de stadsvernieuwing ziet de Aktiegroep kansen voor het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. De bevolkingssamenstelling is zeer divers, hierbij blijft armoede en kunnen participeren een groot aandachtspunt. Door samen met alle bewoners op te trekken worden keer op keer mogelijkheden gevonden om bedreigingen om te zetten in kansen. De visie van de Aktiegroep is dat de bewoners uit het Oude Westen een actieve rol nemen in de beïnvloeding en ontwikkeling van de wijk waarin ze wonen en leven.

De missie

• Organiseren van het collectief van bewoners ( door en voor bewoners)
• Bruggen bouwen tussen bewoners onderling (lokale) organisaties, gemeente, bedrijven en woningbouwcoöperatie
• Ontwikkelen van een inclusieve toekomstbestendige wijk

Wat we o.a .bereikt hebben:
Wonen: Woning behoud in het Oude Westen
Voorzieningen in de wijk zoals: gezondheidscentrum, wijkgebouw de Gaffel en Odeon.
Publieke ruimte: Wijkpark Oude Westen, herstructurering buitenruimte.
Educatie: Taalonderwijs, Huiswerkklas.
Verbinding: Oude Westen ontmoetingsdagen, zomerfeest, soepdebat en wijkdialogen

Onze uitvalsbasis Gaffelstraat 1-3

De organisatie van de Aktiegroep bestaat uit 45 vrijwilligers (bewoners) die het pand draaiende houden, wijkbewoners van informatie voorzien en hen ondersteunen met praktische dienstverlening. Met deze organisatie bedienen we structureel een 30 werkgroepen, waarvan sommigen al meer dan 30 jaar bestaan.
Het pand is benoemd tot sociaal monument van bewonersparticipatie.

Eigen broek ophouden

Doordat we al 48 jaar initiatieven ontwikkelen en uitvoeren is in de wijk de Aktiegroep niet weg te denken, maar dat zou zomaar eens kunnen gebeuren. Van de gemeente hebben we nog een overgangsbudget gekregen. Dat is een budget om over te gaan van een ‘gemeentelijke subsidie afhankelijkheid’ naar zelf kunnen voorzien in de financiële middelen die nodig zijn om de eigen broek op te houden.

Goed op weg

We zijn dan ook goed op weg. We hebben plannen om het pand aan te kopen we hebben fondsen aangeschreven. Een aantal van deze fondsen heeft een financiële bijdrage toegekend, maar ook fondsen kunnen niet altijd de Aktiegroep structureel financieren.

Daarom hebben we vrienden nodig!!!

Met het oprichten van ‘De vrienden van’ en hier lid van te worden laten we in eerste instantie zien welke bewoners, lokale organisaties en bedrijven ons een warm hart toe dragen. Dit doe je door je officieel te laten registeren als vriend. Onze vriendschap kan zich uiten door het leveren van diensten ‘natura’ en/of het geven financiële bijdrage.

Het doel van ‘de vrienden van de Aktiegroep’ is:

• Ons netwerk van vrienden in kaart te brengen en zichtbaar te maken.
• Ondersteuning te krijgen van bewoners, organisaties en bedrijven in de vorm diensten.
• Geld genereren dat zal bijdragen aan ons voortbestaan.

Wil je ook aan ons laten zien dat je onze vriendschap waardeert ? Ga dan in op ons vriendschapsverzoek en wordt officieel een vriend van de Aktiegroep door je via één of beide knoppen aan te melden!

Vriendschapsverzoek  die zich uitdrukt in tijd, kennis en vakmanschap en wat het jou oplevert.

Vriendschapsverzoek die zich uitdrukt in een financiële bijdrage en wat het jou oplevert.

 

 

 

 

Ook Nieuwsgierig welke organisaties er momenteel (financieel) bijdragen? Ga met je muis over het logo.