Presentatie deelrapport publieke ruimte Buurtwinkel

14 januari 2015

Op dinsdag 27 januari organiseert WMO-Werkplaats een bijeenkomst waarin een deel van het onderzoek naar het gebruik van publieke ruimtes voor welzijnsactiviteiten wordt gepresenteerd. In dit bijeenkomst zal in het bijzonder stil worden gestaan bij het gebruik van de Buurtwinkel en de rol die professionals en gebruikers daarbij spelen. Het onderzoek is uitgevoerd door Els de Jong, Anne Kooiman en Juriaan Omlo.

De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in het Buurtwinkel, Gaffelstraat 1. Van harte aanbevolen.

U vindt het deelrapport onder de onderstaande link.

rapport publieke ruimtes.Oude Westen.def2014 – 27 – 02 – 2015