Actualiteiten­overleg van 6 februari 2015

9 februari 2015
 • images

 

Besproken zijn de volgende punten:

Hans Bours

 • Vanaf 1 maart werkt hij fulltime in het Oude Westen.
 • Hij wil ongeveer 3 keer de aanwezigheid op het actualiteitenoverleg monitoren.
 • Daarna mensen een vragenlijst in laten vullen.
 • De stad vraagt mensen die meedenken/meedoen.

Trees

 • Sommige mensen krijgen de Dichtbij en de Havenloods weer niet.

Rob van de Meulen

 • Hij kaart het probleem van duiven en hondenpoep overlast aan.
 • De troep bij de vuilcontainers komt ook weer aan de orde.

Hennie van Schaik

 • Hij stelt voor om weer in schillenboer in het leven te roepen.
 • Dit n.a.v.de opmerking van Mo over brood weggooien.

Amina Hussen

 • Zij wil graag weten hoe lang de tijd is tussen het aanvragen van een bewonersinitiatief en het toekennen daarvan.

Anne Witteveen

 • Zij presenteert haar afstudeerproject over wateroverlast.
 • Zij zal daar in de buurtkrant van maart meer over vertellen.

Wolbert van Dijk

 • In de Bajonettuin is er rekening gehouden met wateropvang.
 • Hij wil ook verder onderzoeken waar de mogelijkheden zijn voor geveltuinen in de wijk.
 • Hij zou ook een waterplan willen maken.

Corinne Wortel

 • Zij stelt voor om het volgende wijkdialoog over groen in de wijk te laten gaan.

Marianne Maaskant

 • Zij vraagt of er iemand van iedere werkgroep een stukje over hun groep voor de website willen schrijven.