Actualiteiten­overleg van 5 juni 2015

9 juni 2015

Besproken zijn de de volgende punten:

 

Chantal

 • Zij stelt zich voor als nieuwe wijkagent van de Josephbuurt.
 • Binnenkort komt er een plattegrond van de wijk waar we op terug kunnen vinden wie waar werkt.
 • De agenten zijn altijd te bereiken op telefoonnummer 0900-8844.

Hennie van Schaik

 • Op 25 juni is er een bijeenkomst over locatieprofielen. Wat gaan we doen?

Ron Hoogerwerf

 • Hij is van het politiewijkteam en vertelt dat er plannen moeten komen voor het niemandslandland tussen Bloemkwekerstraat en Gouvernestraat.
 • Volgens Erik Hoeflaak is het terrein van Stadsontwikkeling.

Paul Claessens

 • Hij legt uit dat het voortbestaan van de Aktiegroep weer besproken wordt.
 • In een nota over welzijn komt de Aktiegroep niet voor.
 • Op 25 juni is er een wijkdialoog over het Huis van de Wijk.
 • En op 16 juni is er een bijeenkomst in het wijkpark om 19.30 uur over het Voorhof.

Andre Stam

 • Hij laat wat foto’s zien over het vuil in de wijk.
 • Er zijn nu plannen om dat vuil aan te pakken.

Wilma Kruger

 • Zij geeft aan dat er wat gaat gebeuren met de muurschilderingen in de Gouvernestraat en de Van Speijkstraat.
 • Blijkt dat er een voorwaarde is dat ze minstens 5 jaar moeten blijven zitten.

Ester van Riessen.

 • Zij is van Radar en houdt zich bezig met de vreedzame wijk.
 • Een aantal scholen komen op 11 juni om 16.00 uur in Speeltuin Weena met een manifest.

Wim Landvreugd

 • Hij heeft een vraag.
 • Wanneer komen er parkeerruimtes voor scootmobielen?

Aziza

 • Zij wil iets doen voor ouderen met een beperking en gaat starten met Aziza’s kitchen.

Hans Bours

 • Hij legt uit dat de bewonersinitiatieven overeen moeten komen met het beleid van de gebiedscommissie.
 • De gebiedscommissie is tot januari 2016 verhuisd naar Blaak 34.
 • Je moet altijd een afspraak maken wil je iemand spreken.