Actualiteiten ‘plus’ overleg

24 februari 2016

Met de komst vorig jaar van de WMO is ook het welzijn en de zorg in de wijken anders georganiseerd. Zo is er een (sociaal)wijkteam gekomen en de Vraagwijzer. In het wijkteam zit bijvoorbeeld een maatschappelijk werker. Op een bijeenkomst in mei 2015 kwamen veel organisaties en instellingen(politie/wijkteam/Vraagwijzer/wijkpastoraat/RadarWMO/Spirit 55+/Aktiegroep enz enz) voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. Afgesproken werd o.a. dat het belangrijk is om in de wijk met elkaar de signalen te delen die we tegenkomen.

Een aantal mensen is zich vervolgens gaan bezig houden met de vraag “Hoe gaan we dat doen, dat delen van de signalen? “Hier uit kwam het idee om een actualiteitenoverleg+ te gaan houden. Een paar keer per  jaar komen we bij elkaar om te horen hoe het in de wijk gaat, over wat we signaleren en wat doen we met deze signalen.
Van o.a. de huisartsen in het gezondheidscentrum kwam vaak het bericht dat steeds meer mensen te maken kregen met armoede.

Op dinsdag 23 februari zijn mensen van RadarWMO/Vraagwijzer/huisartsen/Spirit/Zorgvrijstaat/Ettaouhid/Gaffel en Aktiegroep bij elkaar geweest om te kijken welke signalen er nog meer zijn over armoede en hoe we kunnen voorkomen dat mensen hiermee te maken krijgen. Er werd o.a. opgemerkt dat:

  • steeds meer mensen in de schulden zitten
  • de belastingdienst de grootste schuldeiser is, die weinig tot geen rekening houdt met hoe de situatie van iemand is
  • telefonie en verzekering(bijvoorbeeld ziektekosten)voor veel (soms onnodig hoge)kosten zorgen
  • bij bewind voering gaat vaak iets mis, zij doen hun werk niet goed, waardoor mensen nog meer schulden krijgen
  • veel allochtonen hebben weinig AOW opgebouwd en komen daardoor sneller in financiële problemen en ze bezuinigen op eten

Het is een kleine greep van wat er op tafel kwam. Voor de volgende bijeenkomst gaan we o.a. kijken hoe we meer aan voorlichting kunnen doen, basisscholen en wijkteam erbij halen en nodigen we IzaCura uit.

Tot zover!