Actualiteiten­overleg van 3 juni 2016

7 juni 2016

Besproken zijn de volgende punten:

 

Paul Claessens.

 • Er is een brief van Eerdmans gekomen met het voorstel om geen huisvesting en begeleiding te subsidiëren.
 • De speeltuin krijgt er een jaar bij.
 • Er komt een nieuwe financiering voor bewonersorganisaties.

Erik Hoeflaak van Woonstad.

 • Er is  een debat gaande over huurkortingen van organisaties.
 • Hij heeft daarvoor een gesprek gehad met Joke en Maurice van de Leeszaal.

Hennie van Schaik van de gebiedscommissie.

 • Hij merkt op dat er een toename is van bedelaars.
 • Trees reageert daarop met dat ze de politie daarop aangesproken heeft en die zegt “laat maar lopen”.
 • Hans Bours gaat het melden.
 • Paul zegt dat er veel overlast is in het park en het Josephplein.
 • Bij de laatste “De aktiegroep komt naar je toe” waren er volgens Petra wat problemen met iemand van de Bavo.
 • Rob en anderen hebben veel troep gevonden op het pleintje voor de aktiegroep.
 • Iedereen vind dat de wijkagent daar iets aan moet doen.
 • Volgens Luisa wordt er ook weer veel gedeald.
 • Het alcoholbeleid in het park wordt opnieuw bekeken.
 • Misschien kan er een vaste post van het wijkbeheer in het park komen?

Luisa

 • Zij komt terug op haar vraag van de vorige keer over zonnepanelen.
 • Ze bewandelt nu een andere weg met de gemeente.

Rob v.d. Meulen.

 • Hij vraagt of er algemene regels zijn voor de verkeersdrempels.
 • Blijkbaar wel, als de auto’s schade ondervinden dan worden ze lager.

Paul Claessens.

 • Er stonden 3 bankjes voor de leeszaal, dat is er een nu nog maar 1. Waar zijn de anderen?
 • Het laden en lossen van de chinees in de Gouvernestraat is een puinhoop.
 • Hoe staat het met de herinrichting van de Drieviendenstraat e.a.?

Trees Bohlmeijer.

 • Bij het pinautomaat in de Korte Bajonetstraat staan er altijd veel auto’s geparkeerd. Kan dat niet anders?

Wilma Kruger.

 • Woensdag 8 juni worden de schapen geschoren en er wordt honing geslingerd.
 • De groen-wandeling van vanmiddag was heel leuk. Er waren zelfs Amerikaanse toeristen.

Marianne Maaskant.

 • Zij deelt mee dat de eerste actie van de groep “We laten ons nog niet kisten” goed ontvangen is.
 • Erik Hoeflaak zegt dat er maar 7 woningen zijn verkocht en vindt dat we ons moeten richten op andere organisaties.
 • Er moeten meer mogelijkheden komen om woningen aan te bieden.
 • En wat zijn de mogelijkheden om woningen aan te passen.
 • Paul komt met het idee om dat door studenten te laten onderzoeken en wil daar met de groep over praten.

Rob v.d.Meulen.

 • Waar is de bak voor plastic in de Korte Bajonetstraat? Niemand weet het.

Hans Bours.

 • Er is een app van Buiten Beter voor een veilig buurt.
 • De Rochussenstraat ligt een jaar open.
 • Theo Kion gaat naar IJsselmonde en Ralf Boymans komt hier.