Plakactie “We laten ons nog niet kisten”

27 juni 2016

Verzet tegen verkoop benedenwoningen groeit

Verontruste buurtbewoners van het Oude Westen voerden donderdagmiddag weer een ludieke prikactie uit om de aandacht te vestigen op de verkoop van benedenwoningen in de sociale sector. Met een spandoek aan kop trokken zij over de West-Kruiskade naar de Palmdwarsstraat en plakten posters op de ramen van een leegstaand pand. De ouderen, verkleed als hiphopper, zetten met hun ‘moves’ de actie kracht bij. Zij gaan de komende tijd meer van dit soort acties uitvoeren onder het motto ‘Wij laten ons nog niet kisten’. Ouderen in het Oude Westen zitten namelijk letterlijk vast in hun bovenwoningen, omdat er steeds minder geschikte huizen in de buurt zijn om hen te huisvesten. Ze worden gedwongen om naar elders te verhuizen. Woordvoerder Wim Landvreugd benadrukte in zijn toespraak dat Woonstad deze ouderen, die zich veelal sterk hebben gemaakt om de buurt leefbaar te houden en hier hun sociale netwerk hebben, niet in de steek mag laten. Het afgelopen jaar zijn slechts twee benedenwoningen op Woonnet aangeboden.

De goede opkomst van de actie geeft aan dat het onderwerp leeft in de wijk en dat steeds meer mensen bereid zijn om hun stem te laten horen, aldus de werkgroep. Dat bleek ook uit de vele reacties van voorbijgangers, die de actievoerders aanmoedigden om door te gaan en hun ervaringen deelden. Een eerdere actie heeft al opgeleverd dat de eisen van de bewoners worden besproken in de Klantenraad van Woonstad. Behalve de verkoop van benedenwoningen zullen hierbij ook de andere eisen worden besproken, zoals het bouwen van betaalbare woningen voor ouderen, het aanpassen van bestaande woningen en het verhogen van de leeftijdsgrens van woningen voor ouderen van 45+ naar 55+.

De werkgroep ‘wij laten ons nog niet kisten’, die de acties coördineert, benadrukt dat zij de dialoog met Woonstad blijven aangaan, maar dat zij hun acties voortzetten totdat er concrete maatregelen worden genomen. Het is vijf voor twaalf, volgens hen, de tijd van alleen maar praten is voorbij.