Actualiteiten­overleg van 2 september 2016

5 september 2016

Besproken zijn de volgende punten:

 

Robert-Jan Riekwel

 • Hij heeft zich voorgesteld als de nieuwe hoofdagent van het Oude Westen.
 • Op dit moment zijn er 3 agenten werkzaam in onze wijk.

David Everon

 • Hij is bezig met het maken van een overzicht van de activiteiten in Odeon.
 • De bedoeling is dat het in oktober echt open gaat.
 • Dafne blijft het aanspreekpunt.

Stephan van Laar

 • Hij is van de vraagwijzer en heeft spreekuur in de Nieuwe Gaffel.

Annelies de Weerd

 • Zij meldt dat er een koffieshop in het oude politiebureau op het Eendrachtsplein komt.
 • Anderen melden dat Heilig Boontje daar komt.
 • Ze heeft ook een vraag voor stadstoezicht. In het straatje waar ze woont worden voortdurend allerlei dingen geparkeerd.
 • De bewoners moeten het weghalen wat nogal veel energie kost.

Paul Claessens

 • Hij komt met de mededeling dat het mogelijk is dat we 1 januari niet meer in de buurtwinkel zitten.
 • Een gesprek daarover heeft nog niet plaats gevonden en er is nog steeds geen nota over bewonersorganisaties.
 • 29 september neemt de raad een besluit.
 • De aktiegroep wil graag het gebouw in eigen beheer nemen.
 • Op donderdag 15 september is er een commissievergadering waarbij mensen de kans krijgen om in te spreken.
 • We gaan dan met z’n allen naar het stadhuis.

Iemand van stadstoezicht

 • Hij vertelt dat stadstoezicht is verhuisd naar de Leuvehaven.

Wilma Kruger

 • Wilma heeft geld aangevraagd bij natuur en milieu om de educatieve activiteiten die ze organiseert te betalen.
 • De organisatie geeft niets, zij beweert dat de aktiegroep al betaalt.
 • Ze moet de komende tijd het alcohol gebruik in het wijkpark rapporteren.
 • Ze merkt op dat het water in het park geen speelwater is maar drinkwater. Dit n.a.v. de klachten dat het water steeds afgesloten wordt.

Petra van de Berg

 • Ze herinnert de mensen eraan dat er op 22 september een aktiegroepcafe is.

Wouter Rikken

 • Vanaf 20 september komt er 2 keer per week in een aantal straten een schillenboer.
 • Het wordt een experiment van 3 maanden.
 • Paul zou het graag wat groter zien en dat er ook andere spullen opgehaald worden.

Richard

 • Hij merkt op dat er af en toe plotselinge evenementen in het wijkpark zijn.
 • Hoe zit dat?

 

Om half 5 stopt de vergadering en we krijgen een rondleiding van Ron van Gelder van de Alliantie.

Hij neemt ons mee naar de West-Kruikade en laat ons wat nieuwe projecten zien.

Het actualiteitenoverleg wordt afgesloten met een ijsje in de IJssalon.