Kom ook naar de wijkdialoog

27 september 2016

Een aantal keren per jaar organiseren Woonstad Rotterdam en een werkgroep van bewoners een Wijkdialoog. Een avond waarin bewoners, Woonstad, Gemeente en andere belangstellenden met elkaar een dialoog voeren over ontwikkelingen in Het Oude Westen. Dit maal staat ‘ouder worden in het Oude Westen’ centraal.

Waar & wanneer?

Donderdag 29 september in de Leeszaal aan het Rijnhoutplein. Deze keer beginnen we om 17.00 met een informatiemarkt en een hapje eten. De Wijkdialoog is dan van 18.30-20.30. Iedereen is welkom!

Ouder worden in het Oude Westen

Veel bewoners wonen met plezier in het Oude Westen en zouden er graag op een goede manier oud worden. Het is de wijk waar zij vaak lang gewoond hebben, waar vrienden, familie en goeie buren wonen en waar zij zich thuis voelen. In het Oude Westen hebben veel bewoners onderlinge banden die bij het ouder worden ook steeds meer nodig zijn. De wijk heeft 19 ‘huiskamers’, waar vrijwilligers zorgen voor sfeervolle ontmoetingsplekken.

In het beleid van de gemeente om het mogelijk te maken dat bewoners bij het ouder worden gewoon thuis kunnen blijven wonen, speelt die structuur van onderlinge banden een belangrijke rol. Maar niet iedereen heeft een verzorgend netwerk om zich heen en het Oude Westen kent ook eenzame ouderen. En zijn er wel voldoende aangepaste en betaalbare woningen om in de buurt van het sociale neterk te blijven wonen?

Wat is er nodig om bij het ouder worden ‘langer thuis’ te kunnen wonen, hoe ontwikkelen we het ‘zorgen voor elkaar’ verder in het Oude Westen en hoe vergroten we het aantal beschikbare geschikte woningen voor ouderen?