Meer of minder parkeerplekken in de wijk?

25 november 2016

knipsel
Op 29 september heeft de gemeenteraad ingestemd met een nieuw parkeerbeleid 2016-2018. Het plan hinkt op twee gedachten; aan de ene kant wil de gemeente meer ruimte maken voor fietsers, groen en een prettige leefruimte, en aan de andere kant pampert ze de automobilisten. Onder andere door bezoekersplaatsen te creëren in wijkparkeergarages.

De prettige leefruimte wil men bereiken door bezoekers te stimuleren hun auto aan de rand van de stad op een ParkeerReisplek(P+R) te parkeren, dan wel in een openbare parkeergarage, waar men tegen een laag tarief kan staan. Wat pas echt zou helpen om minder auto’s in de binnenstad te krijgen is één kaartje voor parkeren en openbaar vervoer, maar dat zit er voorlopig niet in. Da’s jammer.

Een andere gedachte is om bezoekers te laten parkeren in wijkparkeergarages. De gemeente, Woonstad, de West-Kruiskade-Alliantie en de gebiedscommissie willen een proef doen in de garages in de Korte Bajonetstraat, van Speijkstraat 1 en Tiendplein/Coolsestraat. De proef is gestart door op drukke tijden overdag te kijken wat de bezetting was. Deze bleek nooit meer dan 100 % te zijn. Voor alle drie de garages geldt dat er nooit meer dan vijf bezoekers tegelijk in de garage mogen staan. Een abonnementhouder wordt nooit geweigerd. En hoewel de proef al een tijdje wordt uitgevoerd, zijn er tot nu toe geen klachten ontvangen, zo verzekert StadsbeheerParkeervoorzieningen ons.

Wachtlijsten
Maar het laatste overzicht van hetzelfde Stadsbeheer laat zien dat voor elk van de genoemde garages er een wachtlijst is. Zo staan er voor de Korte Bajonet 14 personen op de wachtlijst en is de bezetting 103%. Je kan je afvragen hoe vaak degenen die dit bedacht hebben, buiten komen. Blijkbaar hebben ze niet opgemerkt dat er nog niet zo lang geleden voor veel geld een garage is gebouwd onder het Kruisplein met 760 plaatsen. En onder het Schouwburgplein is er plek voor 730 auto’s. In beide garages betalen bezoekers straks 2,- euro per uur. Dat winkeliers plannen bedenken om meer publiek te trekken is logisch, maar van nog meer verkeersdrukte op de Kade wordt niemand wijzer.

Het Oude Westen valt in parkeerzone 5/6, het gebied tussen Henegouwerlaan/’s Gravendijkwal en Westersingel en tussen Weena en Rochussenstraat. In de wijk zijn 13 wijkgarages, geen openbare garages. In het parkeerplan wordt ook vermeld dat op dagen als Nieuwjaarsdag, Pinksteren parkeren gratis wordt. Op bijvoorbeeld Koningsdag en 5 mei gaat de zondagsregeling gelden. Dan betaal je vanaf 12 uur. Met de bezoekersvergunning wordt het mogelijk om je bezoek in de garage te laten parkeren. Ook wordt de tijdsduur dat je betaalt minder. Dus geen 5 uur meer, maar voor de tijd dat je parkeert. Voor gehandicapten die een vergunning hebben voor de hele stad wordt het mogelijk om van alle openbare garages gebruik te maken. Bewoners van de drie genoemde garages adviseren we om goed in de gaten te houden hoe de proef voor hen verloopt.