Soepelere regels op de West-Kruiskade – Goed geregeld?

22 november 2016

kruiskade2

Ruim een jaar is er op de West-Kruiskade geëxperimenteerd met soepelere regels voor verkeer, straatuitstallingen, winkelopeningstijden en horecadiensten in winkels. Over drie maanden moet er een advies liggen voor de gemeente over voortzetting, verandering dan wel terugdraaien van deze versoepeling. Welke conclusies kunnen uit dit experiment getrokken worden?

Op 30 juni vorig jaar zijn op de West-Kruiskade tijdelijk soepelere regels ingevoerd. Het stopverbod is opgeheven, automobilisten mogen nu even stoppen om mensen in of uit te laten stappen. Vrachtwagens mogen ook na 12 uur laden en lossen. Winkeliers mogen meer spullen buiten zetten, een paar winkels kregen ruimere openingstijden of mogen ook horecadiensten leveren. Deze tijdelijke maatregelen zijn onderdeel van een landelijk experiment om ondernemers meer eigen verantwoordelijkheid te geven in de vaststelling van regels. Uiteraard in afstemming met de omgeving.

Daarom zitten er in de monitorgroep die moet vaststellen hoe de verkeersmaatregelen in de praktijk werken vertegenwoordigers van de politie, wijkbeheer (voormalig stadstoezicht), ondernemers, West-Kruiskade-Alliantie, de gemeente/gebiedscommissie, de RET en de bewoners.

‘Objectieve signalen’
Het experiment is op 31 oktober afgelopen. Over drie maanden moet er een advies uitgebracht worden aan de gemeente. Wat is er bekend over de effecten van deze maatregelen? We vragen het aan Julia de Wachter, gemeentelijk projectleider en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de (externe) evaluatie en het advies aan het gemeentebestuur. Ze doet dat het liefst op basis van ‘objectieve signalen’, geregistreerde feiten die aantoonbaar met de nieuwe maatregelen in verband gebracht kunnen worden, maar die zijn er eigenlijk nauwelijks. Zowel niet in positieve als in negatieve zin.

De RET meldt dat de verkeersmaatregelen geen noemenswaardige tramvertragingen hebben veroorzaakt. Dat wordt precies geregistreerd. Er zijn weinig extra uitstallingen bijgekomen. Die kan je tellen. Maar verder zijn het vooral persoonlijke gevoelens, meningen en ervaringen. Volgens mensen van de West-Kruiskade Alliantie is de sfeer in de straat en in het verkeer door het opheffen van het stopverbod ontspannender geworden. Minder frustraties en geruzie tussen boze automobilisten en politie. Over klachten van bewoners is bij de monitorgroep niets bekend. Dat wordt bevestigd door Wim Landvreugd, die namens de bewoners in de monitorgroep zit.

Slalommen
Toch heeft de Buurtkrant wel kritische geluiden van bewoners opgevangen, met name over het effect van de verkeersmaatregelen op de veiligheid van fi etsers. Door het laden en lossen op drukke tijden moeten fietsers vaak uitwijken naar de trambaan of afstappen en op de stoep verder gaan. Zie de foto die de WestKruiskade Alliantie ons leverde. Als de fietsende dame toevallig de andere kant op zou rijden, stond ze vast. Het ‘even’ stoppen van personenauto’s wordt in de praktijk regelmatig opgerekt tot dubbelparkeren. De bijrijder stapt uit om een boodschap te doen en de chauffeur blijft staan totdat hij door andere automobilisten gedwongen wordt door te rijden. De fietser kan weer gaan slalommen.

Op racebaan de Nieuwe Binnenweg fietsen mensen met kinderen bij voorkeur niet, dat ga je nu ook niet meer op de WestKruiskade doen, hoorden we ook. Zolang de monitorgroep dit soort geluiden niet doorkrijgt, liefst met datum, tijd en foto erbij, zullen deze klachten echter niet van invloed zijn op het advies aan de gemeente. Tot de gemeente het definitieve besluit neemt, blijven de versoepelingen bestaan.

Dus als je serieuze bezwaren hebt tegen deze maatregelen, en je kunt voorbeelden geven van onveilige en risicovolle situaties, geef ze snel door aan de Aktiegroep.