Radicale remake voor Doorbraak

15 december 2016

 

 doorbraak-aktiefoto
Tot vijftig jaar geleden bestond het Oude Westen uit lange smalle straten zonder dwarsstraten. Uitzondering was de Gaffeldwarsstraat. Tijdens de stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig zijn pleinen aangelegd en zijn straten met elkaar verbonden door gaten te laten vallen in de huizenrij. De allereerste gecreëerde doorbraak tussen twee straten (Gaffelstraat – Josephstraat) werd om symbolische redenen Doorbraak genoemd. Maar meer dan een doorbraak is het daarna niet geworden. Dagelijks maken veel mensen gebruik van deze route. Maar mooi was de Doorbraak niet; een fantasieloze stenige vlakte omgeven door veel muur.

 

Bewoners Doorbraak

Tijdens een terras-bijeenkomst van de Aktiegroep in de Doorbraak kwamen bewoners van deze straat met elkaar in gesprek en ontstond het idee om ook hun straat te vergroenen. Geïnspireerd door de voorbeelden van de Bloemkwekersstraat en de Gouvernestraat. Vervolgens hebben ze met hulp van de Aktiegroep verschillende partijen bij elkaar gebracht; zoals Gebiedscommissie, een landschapsarchitect, Waterschap en technische mensen van Stadsbeheer. Landschapsarchitect Wolbert van Dijk heeft de bewoners geholpen met het maken van een ontwerp. Samen is bedacht om aan één zijde een tuin van 4 meter diep langs de gevel te maken; van Tegel naar Tuin. De tuin vormt een groene ‘vestibule’ die een zachte overgang maakt tussen de straat en het portiek. Er is gekozen om met makkelijke en stevige planten te werken. Wel worden vele verschillende soorten toegepast, zodat er een grote diversiteit onstaat. Ook ‘s winters zal de tuin groen en vrolijk zijn. In het beplantingsplan wordt hiermee rekening gehouden.

doorbraak-mooie-overzichtsfoto

Regenwater

Deze strook  fungeert tevens om overtollig water in de grond te laten infiltreren. Het Waterschap van Schieland en Krimpenerwaard is in de hele stad op zoek naar plekken waar het water via een alternatieve weg kan worden afgevoerd, omdat het riool de tegenwoordige hoosbuien niet kan verwerken. Iedere zachte ondergrond draagt daaraan bij. Onder de tuin van de Doorbraak zijn bovendien lavastenen gelegd die het water tijdelijk kunnen vasthouden en kunnen geleiden.

 

Nadat het voorbereidend grondwerk was gedaan, hebben de bewoners op zondag 27 november de tuin aangelegd. De vrijwilligers van de Wijktuin hebben hun gereedschap ter beschikking gesteld. De Aktiegroep ondersteunt het plan, beheert de financiën, hielp bij de uitvoering en helpt in de toekomst bij het beheer. Het is een radicale remake. Gaat dat zien! En denkt u: dat zou ook mooi zijn voor mijn straat, neem contact op met de Aktiegroep: 010-4361700, mail: aktiegroep@oudewesten.nl. Vraag naar Petra van den Berg.