‘Anders geregeld’ maakt West-Kruiskade onveiliger

15 februari 2017

 

In het projekt “Anders geregeld op de West-Kruiskade” konden ondernemers en winkeliers aangeven waar zij last van hadden bij het zaken doen. Een van hun ergernissen was het stopver-bod voor auto’s. Tijdens het project is geëxperimenteerd met een parkeerverbod. Voortaan mochten automobilisten stilstaan om iemand in- of uit te laten stappen. In december verscheen het evaluatierapport. Het werd onveiliger en de trams doen er geregeld langer over, daarom gaat men nu camera’s ophangen!

Fietsers hebben last van (dubbel) geparkeerde auto’s en portieren die onverwacht open worden gegooid. Slalommmen leer je op de West-Kruiskade. De RET meldt dat er op sommige dagen langere rijtijden zijn. De uitschieters die er al waren, zijn verergerd. Eén van de conclusies is dat de signalen over de onveilige situatie te talrijk zijn om te negeren. Er wordt voor-gesteld om camera’s op te hangen om zo te kunnen registreren wat er gebeurt.

Stopverbod
Dit voorstel kost waarschijnlijk veel geld. En of het werkt, is maar de vraag. Beter is het om gewoon weer te handhaven en het stopverbod weer in te voeren. Ook zouden winkeliers zich eens af kunnen vragen, of zij hun klanten niet kunnen overhalen om de auto thuis te laten. Dan voldoen ze gelijk aan één van de doelen van “Anders geregeld”: het initiatief nemen en verantwoordelijkheid nemen door ondernemers. Want een aantrekkelijke wijk maken we samen.

Eerst even een stukje geschiedenis. Een aantal jaren geleden veroorzaakten dubbel geparkeerde auto’s geregeld onveilige situaties voor etsers en voetgangers op de West-Kruiskade. Ook ontstonden daardoor regelmatig les en konden trams niet verder. Dat was voor de Aktiegroep reden om met politie, gemeente en RET aan tafel te gaan zitten.
Er kwam een stopverbod. Het werd veiliger, er waren nauwelijks nog les, maar er werd volop bekeurd, want er werd gehandhaafd. Tot drie jaar geleden. Bij sommige winkeliers en automobilisten riep de handhaving van het stopverbod zoveel weerstand op dat er bij Stadstoezicht de klad in kwam. Er werd veel minder opgetreden tegen dubbel parkeren.

Slalommen leer je op de West-Kruiskade
En toen kwam “Anders geregeld”. In de evaluatie van het projekt staat dat de ondernemers blij zijn met het opheffen van het stopverbod, want er zijn geen klaagzangen meer van klanten over bekeurin- gen. Er staat echter ook, dat zowel omwonenden als ambtenaren heb- ben gemeld dat er een toename is van onveilige situaties op de Kade.