Stemmen voor Sociale Huurwoningen

13 maart 2017

Op 15 maart kunt u gaan stemmen voor een nieuw parlement en daarmee voor een nieuwe regering. Met het woonreferendum nog vers in het achterhoofd heeft de Buurtkrant op stemwijzer.nl opgezocht wat de standpunten zijn van de strijdende partijen over het aanbod aan sociale huurwoningen? Wat blijkt: behalve de VVD en de SGP pleiten alle verkiesbare partijen voor meer sociale huurwoningen. Toch valt er nog wel wat te kiezen.

Om meer sociale huurwoningen te realiseren wil men de verhuurdersheffing afschaffen of verlagen. De verhuurdersheffing is in 2013 ingesteld, met steun van de PvdA, D66, VVD, CDA, Christen Unie en SGP. Het is een belasting op woningen met een huur tot de liberalisatiegrens en wordt dus voor het overgrote deel betaald door woningcorporaties. Gemiddeld 700 euro per woning per jaar. In totaal dragen de woningcorporaties dit jaar 1,6 miljard euro af. Gevolgen van deze extra lasten waren: minder nieuwbouw, minder investeringen in bestaande huizen en huurverhogingen. Uiteindelijk betaalden de huurders met een laag inkomen dus de rekening van deze extra belastingaanslag: in wachttijd voor een woning, in uitstel van noodzakelijk onderhoud en in huurverhoging. Wat zeggen de verschillende partijen daarover?

Afschaffing van verhuurdersheffing met voorwaarden

GroenLinks, PvdA, SP, Christen Unie en de Vrijzinnige Partij willen de verhuurdersheffing afschaffen. De woningcorporaties zouden dat geld moeten gebruiken om de huren te verlagen, betaalbare woningen bij te bouwen en bestaande woningen ‘duurzaam’ en levensloopbestendig te maken, zodat oudere mensen er kunnen blijven wonen.

Afschaffing van verhuurdersheffing zonder voorwaarden

50Plus, PVV, DENK en Forum voor Democratie zijn ook voor afschaffing van de verhuurdersheffing, maar spreken zich niet uit over de bestemming van het extra geld waarover de woningcorporaties dan gaan beschikken.

Verlagen van verhuurdersheffing

D66 en CDA willen de verhuurdersheffing niet afschaffen, wel verlagen. Met dat extra geld zouden de woningcorporaties extra (duurzame) woningen moeten bouwen.

Verhoging van verhuurdersheffing

De VVD wil de verhuurdersheffing juist verhogen, zodat woningcorporaties hun duurdere woningen gaan verkopen en ze alleen nog huizen verhuren aan mensen met een minimuminkomen.

Artikel 1 stelt vast dat er te weinig sociale huurwoningen zijn, maar doet geen voorstellen om dit probleem op te lossen. De SGP wil het oplossen door huishoudens met een modaal of hoger inkomen die nu in sociale huurwoningen wonen door te laten stromen naar de particuliere sector.

Het stemadvies van de Buurtkrant is: ga stemmen!