Overstroomt het Oude Westen?

12 april 2017

De stad en wijk hebben steeds vaker te kampen met hevige regenbuien die singels en het rioolsysteem niet goed kunnen verwerken. Met de dreigende stijging van de zeespiegel als gevolg van de smeltende poolkappen lijkt de kans op grootschalige wateroverlast steeds meer toe te nemen. Daarom is de buurtkrant op onderzoek uit gegaan om te zien wat de gemeente en andere instanties doen aan waterhuishouding, voor het behoud van droge voeten van de inwoners van de stad en wijk.

Ringdijk 14

Wat betreft de waterhuishouding op grote schaal is Nederland is opgedeeld in 57 dijkringen. Een dijkring of dijkringgebied is een gebied dat beschermd wordt tegen buitenwater door een primaire waterkering of door hoge gronden. Dijkringgebied veertien is een van de grootste en belangrijkste dijkringen in Nederland. In dit gebied bevinden zich de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en het economische en het bestuurlijk centrum van ons land.

Het Oude Westen bevindt zich ook in dijkring 14. De kans op een daadwerkelijke overstroming bedraagt minder dan één procent, maar kan niet helemaal worden uitgesloten. Vooral met de dreigende stijging van de zeespiegel als gevolg van de opwarming van de aarde. Bij een dijkdoorbraak zou de Nieuwe Binnenweg maximaal 5,5 meter onder water komen te staan, de Henegouwerlaan 4,5 meter, het Weena 5 meter en de West-Kruiskade maximaal 3,5 meter. Kijk voor meer informatie en tips om te zien wat u kunt doen bij een overstroming op www.overstroomik.nl.

Kruispleingarage

U heeft het vast al opgemerkt dat we in de zomer steeds vaker te maken hebben met heftige korte regenbuien, de zogenaamde clusterbuien. Tijdens deze hevige buien kan het waterpeil in de singels zodanig stijgen dat het water in deze sloten buiten hun oevers treden met alle gevolgen van dien.
Om de Westersingel tijdens hevige regenbuien te ontlasten heeft de Gemeente Rotterdam in samenwerking met het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard een waterberging bovenop de Kruispleingarage aangelegd. Als door een clusterbui het water in de Westersingel tien centimeter stijgt, vloeit het overtollig water via een buis naar het reservoir op de Kruispleingarage voor tijdelijke opslag. Op deze wijze voorkomt de gemeente dat kelders onderlopen en straten blank komen te staan door hevige regenbuien. De berging kan in totaal 2400 m3 water (oftewel 2,4 miljoen liter) opvangen en bevindt zich onder de voetgangerspromenade die het stationsplein verbindt met het Kruisplein. Daarnaast biedt al het groen (en trouwens alle planten en bomen in de buitenruimte) op de Kruisplein het hemelwater de kans direct in de grond te zakken, zonder dat het rioolsysteem het verwerkt.

Wateropslag Museumpark

Een ander noemenswaardige ondergrondse waterberging ligt onder de garage van het museumpark of eerder onder de in- en uitrit van de garage. Dit bassin is in tegenstelling tot de opslag op de garage ontworpen om het rioolsysteem te ontlasten tijdens hevige buien. Met een druk op de knop vloeit de helft van het water van het rioolsysteem in het centrum van de stad in de ondergrondse bassins. In een kleine dertig minuten is de berging vol en bevat dan tien miljoen liter water. In extreme gevallen, als het zo hard regent dat er geen ruimte meer over is voor nog meer wateropslag, dan kan het water alsnog terecht in een overstort in het museumpark.
De rioolslip die na de tijdelijke opslag op de bodem van de berging is blijven liggen, verwijdert men met behulp van een vloedgolf.