actualiteitenoverleg van 12 mei

17 mei 2017

Besproken zijn de volgende onderwerpen:

 

Erik van Broekhuizen

 • Hij werkt bij een communicatiebureau en doet de communicatie voor de RET.
 • De RET gaat vanaf 4 september tot 15 november 2017 alle tramsporen op de Binnenweg vervangen.
 • Eind mei worden de eventuele problemen ge├»nventariseerd en in juli – augustus wordt de bewonersbrief verspreid en er komt in inloopavond.

Rob vd Meulen

 • Hij vraagt wanneer er gewerkt wordt.
 • De werkzaamheden zullen overdag zijn en indien nodig in het weekeinde.
 • De omleiding van de trams wordt nog bekend gemaakt.

v.d. Pluijm

 • Hij vraagt of de parkeergarages bereikbaar blijven en of de haltes aangepast worden.

Pieter Schellingerhout

 • Hij werkt voor de gemeente Rotterdam en houdt zich op dit moment bezig met de herstructurering van de Adrianastraat en de Bajonetstraat + omgeving.
 • Alle verharding en alle leidingen worden vernieuwd, ook komt er in die straten eenzijdig parkeren.
 • Eind mei 2018 moet alles klaar zijn.
 • In november start de renovatie van het laatste blok in de Bajonetstraat.
 • Informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/wonen-leven/adrianastraat
 • De nieuwe situatie kun je alvast bekijken op de plattegrond.

Daarna volgt er een discussie over het verdwijnen van Duimdrop.

v.d. Pluijm

 • Hij heeft veel overlast van motors op de Binnenweg, die overlast is er ook op de West-Kruiskade.

Wilma Kruger

 • Zij geeft nog eens door dat er op 18 mei bewogen wordt met ouderen in het wijkpark.
 • Dat er veel overlast is van hanggroepen en dat zijn niet alleen jongeren.
 • En de vraag blijft of er w.c.’s komen in het wijkpark.

Petra v.d. Berg

 • Zij brengt de bijeenkomst op 16 mei, dat gaat over groen in de wijk nog even onder de aandacht.
 • En 17 juni is er zomerfeest met rommelmarkt.
 • Op 1 juni is er aktiegroepcafe en dan komt het antwoord over de toekomst van de aktiegroep.

Susan Bahadoer-Sing

 • Zij wil weten wat de route is van de schillenboer.
 • Ze merkt ook op dat mensen de zakjes met afval gewoon buiten zetten en daar gaan dan de meeuwen mee aan de haal.

Amina Hussen

 • Ze vertelt dat er op 24 mei om 18.30 uur een modeshow is op het Centraal Station en op 27 mei om 14.00 uur in het Timmerhuis