Water Sensitive

12 mei 2017

Beste vriend(in) van Rotterdam,
Wat hebben wij genoten van al die ambtenaren, bewoners en professionals die geknield of zelfs liggend op hun buik miniatuur Water Sensitive-taferelen bouwden in de Gouvernestraat. Maar ook van alle buttons en de poëtische zinnen die wapperden in de wind voor de Leeszaal. En wat hebben we goede gesprekken en discussies met elkaar gevoerd tijdens de rondwandeling en de borrel.

Wij hebben de indruk dat jullie elkaar dwars over organisaties heen vonden. En aangezien dat een van de belangrijkste ingrediënten is van een Water Sensitive-stad, waarin we samen de stad samen klimaatbestendig, socialer én leuker maken, kijken wij op een geslaagd WSR-Café terug. We hopen jullie ook!
Tot in september!
Dank en groeten! John Jacobs Water Sensitive Rotterdam

Resultaten groepen WSR-cafe 20 april