De Aktiegroep maakt weer toekomstplannen!

9 september 2017

Kijk op de pagina Hoe verder?! voor meer berichten over onze toekomst

De dreigende bezuinigingen drongen de Aktiegroep in de verdediging. We gingen alsmaar uitleggen welke functie de Aktiegroep in het Oude Westen heeft. Daar stoppen we mee. We gaan bepalen waarmee de Aktiegroep zich gaat bezighouden; samen met anderen en voortbouwend op waar we goed in zijn. Versterkt met nieuwe actieve bewoners worden momenteel vijf aktiethema’s uitgewerkt.

1. wonen

In de Buurtwinkel bieden deskundige bewoners mensen hulp bij het zoeken naar een woning en de communicatie met Woonstad over onderhoudskwesties. De Aktiegroep organiseert en ondersteunt specifi eke belangengroepen, zoals ouderen die op zoek zijn naar een geschiktere woning en bewoners van (ver)bouwcomplexen. Dat blijft, maar daarnaast gaat de Aktiegroep ervoor zorgen dat bewoners weer mee kunnen praten over wijkplannen: wat gaat waar gebouwd worden en voor wie? Want van wie is eigenlijk de wijk!

2. openbare ruimte

De Aktiegroep organiseert en ondersteunt bewonersgroepen die zich bezighouden met beheer (schoon, heel, veilig), het sociale klimaat en de (her)inrichting van de openbare ruimte, inclusief binnenterreinen. Ze heeft daarvoor expertise en netwerken, zoals blijkt uit de mooie plekken die de afgelopen jaren door bewoners zijn gerealiseerd.

3. frisse lucht en droge voeten

Diverse bewoners van het Oude Westen zijn betrokken bij milieuacties rondom luchtvervuiling. Daarnaast werkt de Aktiegroep – in samenwerking met Het Waterschap en Gemeente/Watersensitive – aan alternatieve vormen van waterafvoer als noodzakelijke aanpassing aan de klimaatverandering. Daarmee zijn we er nog niet. We gaan ook meedenken over groene daken, zonnepaneelcoöperaties en alternatieven voor de gasverwarming.

4. rondkomen en vooruitkomen

De Aktiegroep deelt haar kennis over financiële noden en (digitale) ondersteuningsbehoeftes, en de oplossingsstrategieën van bewoners met andere organisaties met kennis op dit terrein, zoals het Wijkpastoraat, De Nieuwe Gaffel, De Speeltuin, de vrouwenorganisaties, Ettaouhid en Zorgvrijstaat. Contact met professionele organisaties als RadarWMO en Vraagwijzer ligt hier voor de hand, met behoud van eigen positie en werkwijzen. Alles met het doel om ondersteuning te bieden die de zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde van bewoners versterkt.

De Huiswerkklas staat al 45 jaar symbool voor de zorg van de Aktiegroep voor de toekomst van de volgende generatie. Het voornemen is om activiteiten op het terrein van opleiding en werk, van de Aktiegroep en anderen (zoals huiswerkklas basisonderwijs in de Nieuwe Gaffel, Singphony, Werken aan de Kade, Maak het Mee, activiteiten Vrouwengroepen, ‘tegenprestatie’trajecten, ontwikkelingstrajecten vrijwilligers Leeszaal) meer met elkaar te verbinden. Met het doel om de aanwezige kennis en ervaring zo maximaal mogelijk te benutten om mensen vooruit te helpen.

5. Huis van de Wijk stijl Oude Westen

Het Oude Westen heeft circa 20 publieke plekken die door vrijwilligers gedragen worden. Deze organisaties besloten in 2015 tijdens een Wijkdialoog dat ze samen Het Huis (of de Villa) van de Wijk zijn. De Aktiegroep helpt mee daar invulling aan te geven door uitwisselingen te organiseren, gericht op afstemming, kwaliteitsverbetering, en onderlinge ondersteuning. En natuurlijk door gezamenlijke festiviteiten.

We praten zowel over wat we gaan doen, als over hoe we het gaan doen. Welke organisatievorm en communicatiemiddelen passen hierbij? Zoals Buurtkrant, website, Oude Westen-tv, facebook WOW. Welk vakmanschap en wat voor soort ruimtes hebben we nodig om onze plannen te realiseren? Dus uiteindelijk hebben we het ook over het pand van de Aktiegroep: hoeveel daarvan hebben we nodig en hoe gaan we dat betalen en beheren?

Eind november willen we de plannen rond hebben. Iedereen met hart én ideeën voor de wijk, is hartelijk welkom om mee te denken. Meld je aan bij Petra van den Berg of Natalie Dupon: 010-4361700, petra@aktiegroepoudewesten.nl natalie@aktiegroepoudewesten.nl