Toekomst Aktiegroep – eerste bijeenkomsten

9 september 2017

Kijk op de pagina Hoe verder?! voor meer berichten over onze toekomst

Voor de vakantie zijn er een aantal bijeenkomsten geweest omtrent de toekomst van de Aktiegroep. Het proces rondom onze toekomst is in een sneltreinvaart terecht gekomen.

7 juli 2017

Op de laatste bijeenkomst voor de vakantie (7 juli jl.) hebben we besproken dat we onze toekomst in 3 fases tegemoet gaan.

 • Fase 1: ontwikkelen en uitwerken plan en pitch partner.
 • Fase 2: concentreert zich in het jaar 2018 en kenmerkt zich door de keuze van de partners die meedoen in de ontwikkeling van het pand, voorbereiding en start bouw.
 • Fase 3: volgt in 2019 en kenmerkt zich door het afmaken van de verbouwing, het maken van een start voor de vernieuwde exploitatie en een openingsfeest.

Fase 1

De belangrijkste fase waaraan we de aankomende periode aan gaan werken is fase 1. In deze fase staat het uitwerken van plannen centraal: Zijn deze haalbaar? Zijn er partijen die mee willen doen en willen intrekken in het pand? Op het einde van het jaar vindt het ‘go-or-no-go’ besluit plaats.

Wat moet er in deze fase gebeuren?

 • Implementatie van een identiteit die zicht onderscheid van de welzijnsorganisatie
 • Het opzetten van een steungroep 2.0 deze groep voert het overleg over inhoud en proces.
 • Gesprekken met nieuwe partners.
 • Nieuwe start maken met de welzijnsaanbieder die in de wijk actief is.
 • Voorbereiden van de pitch: onderzoeksvoorstel maken, onderzoeken mogelijkheden van het pand, interesseren van nieuwe partijen, komen tot een heldere propositie. Beeld van de noodzakelijke investeringen
 • Fondsenwerving vindt plaats en start overleg om concreet te komen tot nieuwe mogelijkheden voor subsidies en financieringsstromen op basis van opdrachten, projecten en initiatieven. De huidige ‘bedrijfsexploitatie’ van de Aktiegroep wordt heringericht voor nieuwe financiële arrangementen voor de korte en langere termijn.

Op welke wijze gaan we dit proces organiseren?

Omdat ‘De Aktiegroep’ uit verschillende vrijwilligers bestaat waarbij ieder op zijn eigen manier en eigen tijd een bijdrage levert is het belangrijk dat eenieder betrokken wordt bij het proces.
Met andere woorden: Op welke wijze zorgen we ervoor dat we de inhoud van de plannen met elkaar ontwikkelen? Hoe houden we elkaar op de hoogte en bij welke onderwerpen betrekken we anderen.
Hoe bepalen we aan welke thema’s we werken? Op welke wijze en door wie worden de uiteindelijke besluiten genomen?

Overlegstructuur: transitieteam en steungroep 2.0

Het transitieteam is het team dat in overleg gaat met de gemeente. Het transitieteam haakt aan bij de steungroep 2.0 en heeft met hen overleg over de inhoud en strategie. Het transitieteam dient ook als sparringpartner voor de steungroep 2.0 en geeft gevraag en ongevraagd advies.

Steungroep 2.0 bestaat uit actieve bewoners/betrokkenen uit de wijk die samen de inhoud en strategie bepalen. Welke thema’s hebben de aandacht en welke zijn er prioriteit? Binnen de steungroep 2.0 worden de besluiten genomen. De steungroep 2.0 betrekt en informeert de achterban oa door de informatie te delen via de website.

22 augustus 2017

 1. Transitiegroep (Ferry, Hans, Piet H, Els) voert de gesprekken met de Gemeente. Paul is toegevoegd aan de transitiegroep maar gaat niet mee naar de gesprekken.
 2. Maandag heeft transitiegroep weer een gesprek. Vragen die de Gemeente beantwoord wil zien: 1. Wat gaan jullie doen en hoe past dit binnen het gemeentelijk beleid? 2. Wat willen jullie met het pand? De Gemeente wil deze punten in co creatie tot stand laten komen. Transitiegroep mag zelf zeggen welke ambtenaren zullen worden betrokken om zaken verder uit te werken. Nog niet bekend wie we voor gaan stellen.
 3. Wat zijn de onderwerpen waar de Aktiegroep zich op wil gaan richten en wie gaan deze onderwerp uitwerken (eerste naam is de trekker):
  1. Wonen. Petra, Wim, (Felicia)
  2. a: openbare ruimte. Piet B, Paul, Erik, Steven
  2. b: publieke ruimte. Joke, (Katinka), Betty, Elske
  3. Frisse lucht en Droge voeten. Wolbert (Petra gaat hem vragen), Octavio (Joke heeft hem al gevraagd), Petra
  4. Rondkomen en vooruitkomen. Natalie, Thelma

Luit geeft aan dat hij zich in wil zetten voor extra thema: ICT.

Petra maakt een format die de werkgroepen in moeten vullen:

 1. Waarom houdt de Aktiegroep zich met dit onderwerp bezig
 2. Concrete actiepunten
 3. Met wie doen we dit samen
 4. Samenhang met andere activiteiten
 5. Wat hebben we nodig: middelen, ruimte, professionele ondersteuning (inhoudelijk, organisatorisch)

Over twee weken presenteren de werkgroepen de uitwerkingen.

Opmerkingen belangrijk voor volgenden bijeenkomsten:

 • Voor iedereen begrijpelijke taal gebruiken (ook in de stukken, Hiero, …)
 • Ook duidelijke conclusies trekken, niet vaag blijven. (Kan ook zijn dat je benoemd dat je in een bepaalde fase nog geen duidelijk standpunt in kunt nemen.)
 • Goed naar elkaar luisteren (zoals bij deze bijeenkomst)
 • We missen jongeren

Alle aanwezigen willen weer uitgenodigd worden voor de volgende keer (Annelies wil alleen haar bijdrage leveren in praktische zaken. Ilina komt wanneer Christof niet kan).

Han Paulides heeft Paul gevraagd om een overleg om afspraak te maken over administratieve kracht. Er zijn nog meer onderwerpen waar we met RADAR afspraken over moeten maken. Na overleg van maandag zal transitieteam contact opnemen met Han.

Volgende bijeenkomst dinsdag 5 september van 20.00 tot 22.00 uur.

Voorbereiden:

 • Organisatie structuur (Piet B.)
 • Presentatie van de werkgroepen (Petra, Piet B., Joke, (Wolbert), Natalie)
 • Verslag van het gesprek met de Gemeente

5 september 2017

Omdat 5 september te weinig tijd hadden om alle stukken te bespreken hebben we een extra afspraak gemaakt voor volgende week dinsdag 12 september om 19.30 uur.
We bespreken dan nog de thema’s wonen en openbare ruimte en de organisatie. Hierover volgt nog het verslag.