Stand van zaken: Hoe nu verder?

9 oktober 2017

Denkrichting en ideeën.

Het zijn nog steeds spannende tijden, maar er is een denkrichting en een best radicaal plan. Op langer termijn moet de Aktiegroep de eigen broek kunnen ophouden. Dat betekent dat we voor een grote uitdaging komen te staan. Hoe worden we nog beter in wat we doen en wat moet daarvoor veranderen? En op welke wijze kunnen wij (de Buurtwinkel) behouden als onze uitvalsbasis.
Dat betekent dat we meer terughoudender naar de gemeente moeten kijken. Dus niet als partij waar je totaal afhankelijk van bent, maar wel als partij die deze ontwikkeling medemogelijk maakt. Daarnaast hebben we een welzijnsaanbieder Radar die de aanbesteding gegund heeft gekregen. Radar is een grote speler in dit gebied. Er is een eerste gesprek geweest tussen het transitieteam van de Aktiegroep, de gemeente en Radar. Dat was best spannend. Enerzijds hoe kijk de gemeente als opdrachtgever van Radar naar de ontwikkelingen van de stad? Want óók zij moeten veranderen: er is minder geld, maar er moet wel meer gepresteerd worden. Anderzijds hoe kijken we binnen deze ontwikkelingen tegen elkaar aan. Wie is waarvan en wie doet wat en wat zijn de raakvlakken voor een nauwere samenwerking. Er zijn thema’s die we als Aktiegroep en Radar belangrijk vinden en waarmee we op projectniveau gezamenlijk zouden kunnen optrekken.

We staan best onder grote druk en juist door deze druk zijn we met een grote groep rond de 20-25 mensen (Steungroep 2.0) bezig met de ontwikkeling van ons toekomstplan. We zijn ervan overtuigd dat wanneer we met goede plannen komen en we de samenwerking met andere partijen kunnen aanscherpen, dat we dan voor een win-win komen te staan en dat wij continuïteit kunnen bieden. Op welke wijze denken we dit te kunnen doen?

Aktiegroep op eigen benen.

Er maken verschillende groepen gebruik van de buurtwinkel. Ook wel door elkaar heen. Het maakt het soms lastig om te duiden wat die Aktiegroep en de buurtwinkel nou is. Wat gebeurd daar organisatorisch, wat zijn de resultaten zijn. Behalve als je vragen gaat stellen komt er een veelvoudig van leuke kleine en grote initiatieven te voor schijn. Met andere woorden ‘We doen het toch goed? ‘. Dat is waar en dat vinden we zelf, maar het is belangrijk dat andere partners dat ook vinden. Het is dus belangrijk dat het (meer) zichtbaar moet zijn in wat we doen, hoe we organisatorisch in elkaar steken en wat we voor de andere partijen zouden kunnen betekenen. En dit allemaal met minder geld dat beschikbaar is. Dat betekent dat we ons op een andere manier moeten organiseren en we mogelijkheden moeten bedenken om onze eigen broek op te houden. Om te beginnen hoe behouden we onze uitvalsbasis, de buurtwinkel?

Naar binnen halen van inkomsten en expertise.

Het gebouw bestaat uit een begane grond een 1e verdieping een 2e verdieping en een zolder. Dat betekent dat we het gebouw anders gaan indelen. De Aktiegroep krimpt wat in. In het plan ziet het ernaar uit dat we de benedenverdieping; de buurtwinkel en andere ruimte gaan gebruiken voor de Aktiegroep. In de verschillende ruimte kunnen de buurtbewoners nog steeds werken aan met de verschillende projecten. Ook biedt het mogelijkheden om de huiswerkklas op de begane grond plaats te laten vinden.
Op de eerste verdieping willen we ruimte bieden een verschillende organisaties die voor de ruimte die zij gebruiken ook gewoon huur betalen. Belangrijk is het wel dat het organisaties zijn die affiniteit hebben met de Aktiegroep en de Aktiegroep meer te bieden hebben dan alleen geld in het laatje te brengen door het betalen van de huur. We hebben het dan over kennis en expertise. De organisatie die op de 1e verdieping zullen huisvesten moeten de Aktiegroep als geheel sterker maken. De bovenste verdieping en zolder biedt ruimte aan projectgroepen. Deze ruimte is dan soort van Laboratorium waar verschillende (organisaties) ideeën bij elkaar kunnen komen.
De uitwerking van de verschillende verdiepingen zijn we nog volop aan de gang. Een voorbeeld voor de begane grond (de Aktiegroep ruimte) zou betekenen dat we de ruimtes op een andere wijze moeten indelen. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat we de huidige kantoorruimte vrij maken als extra zaal (flexibele vergader/werkruimte) ook voor de actieve bewoners. Een ruimte waar de huiswerkklas na 16.00 ook gebruik kan maken. De huidige vergaderruimte is van de school (achter de schuifwand) en de Aktiegroep. Het idee is om deze meer werkbaar voor beide te maken. Natuurlijk vergt dat een nauwe uitwerking, want er maken veel actieve bewoners(groepen) gebruik van de ruimte zowel voor de uitvoering van hun werk als de opslag van materialen voor de activiteiten.

Verbinding met de andere huiskamers van de wijk, de Aktiegroep als trechter.

 

De Nieuwe Gaffel is door de gemeente officieel benoemd als huis van de wijk. Maar zoals een tijdje geleden bleek uit de presentaties van de huiskamers van de wijk in de Leeszaal uitwees, hebben we wel 20 huiskamers in de wijk. Het is belangrijk dat deze huiskamers met elkaar in verbinding staan. Elkaar aanvullen en verrijken.
De Aktiegroep zou eigenlijk als trechter moeten dienen, waarbij de informatie en signalen uit de wijk binnenkomt en deze signalen als collectief op de agenda zet en daar een trekkersrol in vervuld.