actualiteitenoverleg van 13 oktober 2017

20 november 2017

Besproken zijn de volgende punten:

Souad:

 • Het binnenterrein tussen de van Speykstraat en Adrianastraat (Babylonschool) is deels opgeknapt. Het stuk bij het kinderdagverblijf ligt er verwaarloosd bij. Het is handig om contact op te nemen met het kinderdagverblijf.

Aziza:

 • Geeft aan dat er best wel veel lege flessen sterke drank rondslingeren.

Hans:

 • Geeft nog even aan dat het wel goed is dat men dit soort buitenruimte informatie met elkaar deelt, maar dat het Actulaiteiten overleg hiervoor niet bedoeld is.
 • Het is de bedoeling dat men deelt wat er speelt in de wijk m.b.t. tot activiteiten etc.

Petra:

 • Actualiteitenoverleg is geen ‘klaag bijeenkomst’

Jessica:

 • Stagiaire bij Odeon. Zij is bezig om 3 activiteiten te organiseren. Op de planning staat er een kinderactiviteit gepland 25 oktober 2017. Ook zijn de instellingen uit de wijk dan in de gelegenheid om met een informatietafel te staan.

Annelies:

 • Geeft aan dat de informatie ook in de Hiero vermeld kan worden.

Patricia:

 • Zij is bezig met het organiseren van ‘Oude Westen got talent.’

Petra:

 • De Aktiegroep hoort vandaag of we volgend jaar door kunnen gaan. Zij is samen met Gina naar een bijeenkomst geweest. Het is de bedoeling dat het Oude Westen binnen 30 jaar van het gas af moet.
 • De verbeteringen aan de woningen zullen niet tot huurverhoging leiden.
 • Er wordt gewerkt aan een werkgroep ‘Duurzaamheidsplannen’.

Trees:

 • Is matig tevreden met de aanpassingen/verfraaiingen in het kader van Happy Streets.

Souad:

 • Door fysieke aanpassingen (gekleurde cirkels) ed. minderen de auto’s wel de snelheid.
  De WOWtjes zijn weer verspreid. Het budget om de WOWtjes te kunnen uitgeven komt 2/3 van Woonstad en 1/3 van uit het budget bewonersinitiatieven.

Erik:

 • Ik heb geen Wowtjes gehad.

Natalie:

 • Het Nieuwjaarsfeest Oude Westen wordt weer georganiseerd in de derde week van januari.

Annelies:

 • De werkzaamheden op de Nieuwe Binnenweg zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties.
 • Fietsers wijk uit naar de stoep.
 • Wel wordt er meer bekeurd.

Marianne:

 • Complimenten voor de gemeente voor het geven van nieuwsbrieven over de voorgang van de herstructurering in de Bajonetstraat en omgeving.
  Stille heldinnen disco in de Schouwburg op 21 december (zie buurtkrant december/januari)
  Rotterdams Wijktheater zoekt in 2019 1000 vrouwen voor theaterstuk..